รีเซต

BANPU พลิกมีกำไรปี 64 ที่ 9.85 พันลบ. ปิดดีลขายหุ้น Sunseap

BANPU พลิกมีกำไรปี 64 ที่ 9.85 พันลบ. ปิดดีลขายหุ้น Sunseap
ทันหุ้น
24 กุมภาพันธ์ 2565 ( 10:07 )
208
BANPU พลิกมีกำไรปี 64 ที่ 9.85 พันลบ. ปิดดีลขายหุ้น Sunseap

#BANPU #ทันหุ้น-บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) หรือ BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ในปี 2564 มีกำไร 9,851.79 ล้านบาท ผลดำเนินงานดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ขาดทุน 1,786.32 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการปรับตัวที่สูงขึ้นของราคาตลาดถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ จึงส่งผลดีในภาพรวมต่อกลุ่มบริษัท รวมถึงการรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นผลมาจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ขณะที่บริษัทยังคงดำเนินมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความผันผวนของราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานในอนาคต 

 

ทั้งนี้ผลดำเนินงานที่ดีขึ้น เกิดจากราคาพลังงานทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการใช้พลังงาน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่เติบโตขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากการผลิตไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่หลายประเทศผู้ส่งออกถ่านหินและก๊าซธรรมชาติต้องเผชิญต่อข้อจำกัดต่างๆ ทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งส่งผลต่อภาคการผลิต และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อการนำเข้าและส่งออกพลังงาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง 

 

BANPU ยังได้แจ้งตลาดอีกว่า บริษัท BPIN Investment Co., Ltd. (“BPINI”)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด (“Banpu NEXT” 1)ได้จําหน่ายหุ้นทั้งหมดที่สัดส่วน 47.5% ในบริษัท Sunseap Group Pte, Ltd. (“Sunseap”) ให้แก่บริษัท EDP Renováveis SA (“EDPR”) โดยบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ซื้อขายเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565ซึ่งภายหลังการปรับปรุงแก้ไขรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง BPINI จะได้รับเงินจากการซื้อขายจํานวน 469.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 347.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 11,363 ล้านบาท)

 

ทั้งนี้ BPINI ได้ทําการลงทุนครั้งแรกใน Sunseap ในปี 2560 และมีการลงทุนเพิ่มในปี 2561และปี2563เพื่อสนับสนุนแนวทางการลงทุนเพื่อการเติบโตของ Sunseap โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 BPINI รายงานเงินลงทุนใน Sunseap รวม 236.6ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 174 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 5,569 ล้านบาท) 

ทั้งนี้การจําหน่ายหุ้นดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุน (Portfolio Rationalization) โดยบริษัทฯ จะนําเงินทุนที่ได้จากการจําหน่ายไปลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความเติบโตตามแผนกลยุทธ์Greener & Smarter ด้วยโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง