รีเซต

"น้ำประปา" ดื่มได้จริงไหม? แนะวิธีสังเกตแบบไหนปลอดภัย

"น้ำประปา" ดื่มได้จริงไหม? แนะวิธีสังเกตแบบไหนปลอดภัย
TNN ช่อง16
22 มีนาคม 2566 ( 15:47 )
76
"น้ำประปา" ดื่มได้จริงไหม? แนะวิธีสังเกตแบบไหนปลอดภัย

22 มีนาคมของทุกปี เป็น วันน้ำโลก กรมอนามัย เปิดข้อมูล "น้ำประปา" ดื่มได้ ปลอดภัย สังเกตง่ายๆ

“น้ำ” เป็นทรัพยากรสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันน้ำโลก เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับน้ำประปา 

น้ำประปา ดื่มได้ ปลอดภัย สังเกตง่ายๆ ดังนี้

- น้ำต้องใส ไม่มีตะกอน สี หรือกลิ่น ผิดปกติ (ยกเว้นกลิ่นคลอรีนแสดงว่าน้ำได้ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว)

- ลดกลิ่นคลอรีน โดยเปิดน้ำประปาใส่ภาชนะที่สะอาดทิ้งไว้ หรือกรองผ่านไส้กรองถ่านกัมมันต์

- ไม่มั่นใจในความสะอาด ควรนำน้ำไปต้มจนเดือด จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้

ที่สำคัญ : บ้านที่ใช้เครื่องกรองน้ำ ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนไส้กรองน้ำตามระยะเวลาที่ระบุในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกรองที่ดี และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง