TrueID

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า สนใจรับฟังข้อมูลถุงพลาสต์พืช

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า สนใจรับฟังข้อมูลถุงพลาสต์พืช
77ข่าวเด็ด
7 กรกฎาคม 2563 ( 04:42 )
122
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า สนใจรับฟังข้อมูลถุงพลาสต์พืช

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า แนะต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล พร้อมให้ความสนใจรับฟังข้อมูลถุงพลาสต์พืช ทดแทนพลาสติก ช่วยลดขยะลงทะเล ลดการตายของเต่าทะเลที่กินถุงพลาสติก

ในการเดินทางมายังเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานดูแลและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่โดยสารทางทะเล เมืองพัทยา-เกาะล้าน และประชุมติดตามโครงการถมทรายชายหาดจอมเทียน ของคณะจากกรมเจ้าท่า นำโดย นายสมพงษ์ นำโดย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ และนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่า เขต 6 นั้น

มีรายงานว่า ในห้องปฏิบัติงานสำนักงานเจ้าท่า พัทยา บริเวณอาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย นายเก่ง ณ สงขลา นักวิชาการสื่อสารมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขาธิการองค์กรสื่อสารด้านการขยะ ได้พูดคุยหารือข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ถูกทำลาย เนื่องด้วยปริมาณขยะที่ไหลลงทะเล ส่งผลระทบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลและทรัพยากรใต้ท้องทะเล โดยที่เห็นชัดคือการเสียชีวิตของเต่าทะเลที่มาจากการกินถุงพลาสติก

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตัวเลขของเต่าทะเลที่พบเป็นซากเกยหาดเสียชีวิตเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในน่านน้ำเขตทะเลไทย และในส่วนของจังหวัดชายฝั่งภาคตะวันออกก็มีการพบซากเต่าทะเลอย่างต่อเนื่อง เมื่อส่งชันสูตรก็พบเศษถุงพลาสติกจำนวนมากอยู่ในท้อง ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการกินขยะเข้าไป และในปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมากมายออกมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาลดโลกร้อน และจากการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับองคืกรสื่อสารด้านการขยะ ทำให้ทราบว่าขณะนี้ มีผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกชื่อว่า “ถุงพลาสต์พืช” ที่ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้ภายใน 18 เดือน

ซึ่งควรส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะไม่มีส่วนผสมของพลาสติกที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และด้วยทำมาจากพืช 100% จึงไม่มีอันตรายต่อสัตว์ทะเลที่กินเข้าไปด้วย นอกจากจะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากพลาสติก ที่นับวันมีเพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งหลังจากมีการพูดคุยนำเสนอข้อมูลแล้ว ได้มีการส่งมอบตัวอย่างถุงพลาสต์พืชและข้อมูลแผ่นพับให้กับรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้วย

ด้าน นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ เป็นเรื่องที่ดีที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับปัญหาที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สิ่งสำคัญคือจิตสำนึกที่ดีและความร่วมมมือร่วมใจกันที่จะดูแลหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ได้รับทรบข้อมูลในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ที่จะช่วยลดทั้งประมาณขยะจากถุงพลาสติกลงทะเลแล้ว ยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของเต่าทะเลด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง