รีเซต

นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดมอบเงิน,เจลแอลกอฮอล์ ให้กับคนตาบอดพื้นที่นนทบุรี

นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดมอบเงิน,เจลแอลกอฮอล์ ให้กับคนตาบอดพื้นที่นนทบุรี
77ข่าวเด็ด
18 เมษายน 2563 ( 13:15 )
205
นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดมอบเงิน,เจลแอลกอฮอล์ ให้กับคนตาบอดพื้นที่นนทบุรี

นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดนำเงินและหน้ากากอนามัย,เจลแอลกอฮอล์ มามอบให้กับคนตาบอดเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 เม.ย.63 นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอด ได้นำเงินและหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ มามอบให้กับคนตาบอดเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา โควิด-19 ที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ซอย 2/3 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 27 ราย


นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอด กล่าวว่าคนตาบอดกลุ่มนี้เป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งกลุ่มคนพิการทางการเห็นไม่ได้เป็นลูกจ้างของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยเงินและสิ่งของที่นำมามอบในวันนี้ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019


สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือคนตาบอดสามารถบริจาคสิ่งของ เช่นข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บริจาคด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ 7/334 หมู่ 13 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นจูรี่ เลขที่บัญชี 481-014-0024บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงินกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินให้สมาคมตามที่อยู่ในข้างต้น และในกรณีที่ท่านจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 098-3341321 ร่วมป้องกัน​โรค​โค​วิด​19​และเราจะ​สู้​ไปด้ว​ย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง