นักศึกษาอาชีวะ สอศ. ภาครัฐและเอกชน รับ “เงินเยียวยานักเรียน” ช่องทางไหน ได้เงินเมื่อไหร่?

นักศึกษาอาชีวะ สอศ. ภาครัฐและเอกชน รับ “เงินเยียวยานักเรียน” ช่องทางไหน ได้เงินเมื่อไหร่?
Ingonn
19 สิงหาคม 2564 ( 14:21 )
189
นักศึกษาอาชีวะ สอศ. ภาครัฐและเอกชน รับ “เงินเยียวยานักเรียน” ช่องทางไหน ได้เงินเมื่อไหร่?

 

ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีมาตรการลดภาระทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ด้วยการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวน ต่อนักเรียน 1 คน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้

 

 

นักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษาใน ศธ.02 จะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท ทุกคน โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์กับสถานศึกษานั้น ๆ และเลือกรับเงินสดได้ที่สถานศึกษา หรือรับเงินผ่านธนาคาร

 

 

ช่องทางการรับเงินเยียวยานักเรียน สำหรับอาชีวศึกษา

 

รับเงินที่สถานศึกษา


1. ให้สถานศึกษา จัดตารางเวลาการมารับเงินสด ตามความเหมาะสม เพื่อลดความแออัดในการมารับเงินของผู้ปกครอง และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 


2. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา เสนอขออนุญาตหรือรายงานการดำเนินการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดก่อนดำเนินการ เนื่องจากจะเป็นการดำเนินการที่มีการมารวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก

 


3. ให้มีหลักฐานการรับเงินสด ประกอบด้วย 


1) ใบสำคัญรับเงิน 


2) สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (ที่เป็นผู้ปกครองตามการมอบตัวเข้าศึกษา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

 

รับเงินผ่านทางธนาคาร


1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (ที่เป็นผู้ปกครองตามการมอบตัวเข้าศึกษา)

 


2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

สามารถ scan QR code เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ หรือ https://drive.google.com/.../1Omn3BGO1Wj5Scp-b9lK-fhSWRhd...

 

 


ได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่


สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้ปกครองรับเงินสด ที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป ระหว่างนี้รอกระทรวงการคลังแจ้งโอนเงิน จากนั้นทาง ศธ.จะส่งต่อไปยังผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างเร่งด่วน โดยตั้งเป้าหมายว่าทุกคนจะได้รับเงินภายใน 7 วัน หลังจากที่เงินถึง ศธ. จึงไม่สามารถระบุวันที่ได้ชัดเจน

 

 

 

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา student.edudev.in.th


นักเรียนและผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ได้แล้วที่เว็บไซต์

 

https://student.edudev.in.th

 

 
โดยจะต้องมีข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนและเลขประจำตัวนักเรียน ที่โรงเรียนรายงานเข้ามาในระบบและยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.64

 


หากมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิ.ย.64 ให้ใช้เลขประจำตัวของโรงเรียนเดิมจึงจะพบสิทธิ์ และนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ จะยังไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้

 

 


ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง