TrueID

ปักกิ่งคาดยอด 'ผู้สูงอายุ' แตะ 7 ล้านคนในปี 2035

ปักกิ่งคาดยอด 'ผู้สูงอายุ' แตะ 7 ล้านคนในปี 2035
Xinhua Thai
27 พฤศจิกายน 2564 ( 12:07 )
71
ปักกิ่งคาดยอด 'ผู้สูงอายุ' แตะ 7 ล้านคนในปี 2035

 

ปักกิ่ง, 27 พ.ย. (ซินหัว) -- แผนพัฒนาจากคณะกรรมการทำงานด้านผู้สูงอายุของเทศบาลนครปักกิ่ง ระบุว่าชาวปักกิ่งมากกว่าร้อยละ 30 จะกลายเป็นผู้สูงอายุภายในปี 2035 บ่งชี้ว่าปักกิ่งต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือประชากรสูงอายุ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 7 ล้านคนในปีดังกล่าว

 

จำนวนผู้อยู่อาศัยในปักกิ่งอยู่ที่ 21.9 ล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020 โดยร้อยละ 19.6 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป บ่งชี้ว่าเป็นสังคมสูงวัยเล็กน้อย แต่แผนพัฒนาข้างต้นคาดการณ์ว่าปักกิ่งจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับปานกลางภายในปี 2025 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุแตะร้อยละ 24

 

อายุคาดเฉลี่ยของชาวปักกิ่งอยู่ที่มากกว่า 82 ปี ทำให้ความต้องการบริการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ด้วยเหตุนี้ แผนพัฒนาข้างต้นจึงกำหนดสร้างและดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระดับตำบล 280 แห่ง และสถานีบริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนไม่น้อยกว่า 1,200 แห่งภายในปี 2025 รวมถึงปรับปรุงนโยบายและระบบที่เกี่ยวข้อง และสำรวจทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อบริการผู้สูงอายุที่ดียิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง