จ.ชลบุรี ทำพิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าวัดจิตตภาวัน ประตูสู่เมืองพัทยา

จ.ชลบุรี ทำพิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าวัดจิตตภาวัน ประตูสู่เมืองพัทยา
77ข่าวเด็ด
29 กรกฎาคม 2563 ( 10:17 )
121
จ.ชลบุรี ทำพิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าวัดจิตตภาวัน ประตูสู่เมืองพัทยา

ที่จังหวัดชลบุรีร่วมกับอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

 

ที่บริเวณหน้าวัดจิตตภาวันวิทยาลัย นายภคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในเปิดกรวยเทียนเเพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 พร้อมทั้งนำกล่าวถวายสัตปฏิญาณ ในพิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายสนธยา คุณปลี้ม นายกเมืองพัทยา ตลอดจนผสกนิกรทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ จิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างเข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติในปืนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดในประเทศไทย ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้นำไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองของแต่ละจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดชลบุรีจึงได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้เมืองพัทยาบริเวณหน้าวัดจิตตภาวัน ถนนสุขุมวิทเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นประตูสู่เมืองพัทยา โดยได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการแล้ว ทางคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองพัทยา1บ้านกระทิงลาย ทำการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง