รีเซต

บัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กที่นี่

บัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กที่นี่
NewsReporter
7 ตุลาคม 2565 ( 15:50 )
459
บัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กที่นี่

บัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไร

 

บัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไร หลายคนสงสัยว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำอย่างไร เนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารที่สำคัญ ในการยืนยันตัวตนต่อหน่วยงานราชการ หรือทำธุรกรรมต่างๆ หากเอกสารชิ้นนี้หายไป ก็จะไม่สามารถทำอะไรได้อย่างสมบูรณ์เลย ในวันนี้ TrueID ได้รวมข้อมูลต่างๆ หากเอกสารดังกล่าวหายไปมาให้แล้ว

 

 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
 3. มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

สำหรับผู้มีอายุเกิน 70 ปี และผู้ได้รับการยกเว้น จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้


บุคคลที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

 1. สมเด็จพระบรมราชินี
 2. พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
 3. ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช
 4. ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 5. ผู้อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย
 6. บุคคลซึ่งกำลังศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้

 

 

 

กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหายหรือถูกทำลาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกทำลายให้แจ้งบัตรหาย หรือบัตรถูกทำลายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะทำบัตร  โดยไม่ต้องไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และต้องยื่นคำขอมีบัตรใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหายหรือถูกทำลายหากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับ 100 บาท (หากเกินเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับ 200 บาท)

 

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดง

 1. เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 2. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

         *เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

 

สถานที่ทําบัตรประชาชน มีที่ไหนบ้าง

การทำบัตรประชาชน สามารถไปติดต่อ ณ สถานที่ราชการ เช่น สำนักงานเขต, สำนักงานเทศบาล, สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ปัจจุบันสามารถทําบัตรประชาชนนอกเขตได้แล้ว โดยยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ยังมีจุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) ที่เปิดให้ไปติดต่อทำบัตรประชาชน ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ (ยกเว้นกรณีบัตรหาย ไม่สามารถติดต่อทำที่ BTS ได้)

 

Image by Q K from Pixabay 

 

 1. สถานีรถไฟฟ้าสยาม (หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน)
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-19.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.

 2. สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต 
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.

 3. สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.

 4. สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น.

 5. สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น.

 

ข้อมูล  สำนักบริหารการทะเบียน , สำนักงานเขตวัฒนา

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง