รีเซต

จุฬาฯ เปิดตัวโครงการหวานน้อยลงหน่อย พัฒนาแพลตฟอร์มด้านเบาหวาน

จุฬาฯ เปิดตัวโครงการหวานน้อยลงหน่อย พัฒนาแพลตฟอร์มด้านเบาหวาน
TNN ช่อง16
15 กุมภาพันธ์ 2566 ( 15:46 )
76
จุฬาฯ เปิดตัวโครงการหวานน้อยลงหน่อย พัฒนาแพลตฟอร์มด้านเบาหวาน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้เปิดตัวโครงการ ‘หวานน้อยลงหน่อย’ ณ อาคารจามจุรี 4 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวชกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการเพื่อป้องกัน, วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน

สำหรับการลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์กับภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์และภาคีเครือข่ายสตาร์ตอัปเพื่อเร่งหาทางรองรับ, ป้องกันและแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันมีคนไทยจำนวนกว่า 4 ล้านคน ที่มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งหากไม่มีการระบาดของโควิด 19 (Covid 19) โรคเบาหวานอาจเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมากที่สุด


การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

โดยกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะพัฒนาแล้วเสร็จในปี 2027 ซึ่งจะรวบรวมไว้ตั้งแต่การรักษาทางไกล (Telemedicine), เซ็นเซอร์ใยแก้วนำแสง (Non-invasive optical fiber sensor) สำหรับตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานจากสารบ่งชี้ในลมหายใจ, ชีวสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (Bioinformatics and AI) สำหรับรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมและการรักษาผู้ป่วย รวมไปถึงนวัตกรรมในการรักษาโรค ทั้งระบบนำส่งอินซูลิน, แผ่นปิดแผล และแผ่นรองรองเท้าลดแผลกดทับ โดยทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การรักษาที่แม่นยำเฉพาะบุคคลและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงเสริมภารกิจกรมควบคุมโรค 

นวัตกรรมอาหารเส้นโปรตีนไข่ขาวไร้แป้ง (Eggday) 

นอกจากนี้จะมีการนำนวัตกรรมอาหารเส้นโปรตีนไข่ขาวแบบไร้แป้ง (Eggday) ของบริษัท ทานดี อินโนฟูด จำกัด (THANDEE INNOFOOD CO.) ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ออกแบบเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า 30 เมนู ตามหลัก 3 ใช่ ห่างไกล "เบาหวาน" ได้แก่ ปริมาณที่ใช่, เมนูที่ใช่ และส่วนผสมที่ใช่เพื่อลดปริมาณน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย โดยนำมาใช้บนระบบไลน์ ออฟฟิเชียล (LINE Official) “หวานน้อยลงหน่อย” เพื่อดูแล, ติดตาม และเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลและภาพจาก Chula

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง