รีเซต

กทม.พร้อมจัดเลือกตั้งสว. 16 มิ.ย. ผู้สมัครมาช้าถูกตัดสิทธิ์

กทม.พร้อมจัดเลือกตั้งสว. 16 มิ.ย. ผู้สมัครมาช้าถูกตัดสิทธิ์
TNN ช่อง16
15 มิถุนายน 2567 ( 14:52 )
21
กทม.พร้อมจัดเลือกตั้งสว. 16 มิ.ย. ผู้สมัครมาช้าถูกตัดสิทธิ์

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการระดับจังหวัด การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ซักซ้อมการดำเนินการจัดการเลือก สว. ระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ พร้อม เปิดเผยว่า กทม.มีความพร้อมในการจัดการเลือก สว. ระดับจังหวัด 100% วันนี้กรรมการประจำสถานที่เลือก (กปล.) ทั้ง 20 กลุ่ม ได้ตรวจรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันพรุ่งนี้ (16 มิ.ย. 67) ซึ่งพรุ่งนี้ กปล. จะมาถึงที่นี่ตั้งแต่เวลา 05.00 น. และเริ่มเปิดให้ผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอ จำนวน 1,634 คน ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. จากนั้นเข้าประจำในห้องต่าง ๆ ตามกลุ่มอาชีพต่อไป ขอให้ผู้สมัครได้มาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด หากมาช้ากว่าเวลาที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์


นอกจากนี้ เพื่อให้การเลือก สว. เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดให้ให้ประชาชนที่สนใจเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือก สว. และสื่อมวลชนที่ประสงค์ร่วมติดตามการเลือก สว. ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าในการผ่านเข้ามาในสถานที่เลือกทางลิงก์ https://shorturl.at/i6C58 โดย กกต. มีการจัดสถานที่หรือจุดสำหรับผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนไว้ ซึ่งผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนไม่สามารถเข้าไปในห้องที่ดำเนินการเลือก สว. แต่ละกลุ่มอาชีพได้ จะดูได้จากบริเวณหน้าประตูเท่านั้น หรือจะติดตามผ่านทางจอที่ถ่ายทอดสัญญาณมาจากแต่ละห้อง โดยสิ่งที่ผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนสามารถทำได้คือ เข้าไปในสถานที่ อยู่ภายในสถานที่ เป็นกลาง เคารพ กฎ กติกา ศึกษาขั้นตอนการเลือก สังเกตการณ์การเลือก และตรวจสอบการเลือก โดยต้องไม่รบกวนการเลือก ไม่ชี้นำ ไม่จูงใจ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่สัมภาษณ์ผู้สมัคร ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ถ่ายภาพเข้าไปในคูหา 

สำหรับการเลือก สว. ระดับจังหวัด ของกรุงเทพมหานคร มี 2 รอบเหมือนการเลือกระดับอำเภอ โดยรอบที่ 1 เป็นการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน ให้เหลือกลุ่มอาชีพละ 5 คน โดยแต่ละคนลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน ซึ่งจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้ จากนั้น ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่การเลือกรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย โดยให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวน 4 สาย สายละ 5 กลุ่ม รวม 20 กลุ่ม เสร็จแล้วเข้าสู่การเลือกรอบที่ 2 เป็นการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้ จากนั้นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของ 20 กลุ่ม รวม 40 คน จะเป็นตัวแทนผู้สมัคร สว. กรุงเทพมหานคร เข้าสู่การเลือกระดับประเทศในวันที่ 26 มิ.ย. 67 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ต่อไป


ทั้งได้เน้นย้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังในทุกขั้นตอน  ให้มีความถูก และถ้ามีข้อขัดข้องอะไรให้รายงานทุกเรื่องลงในบันทึกเพื่อแสดงความโปร่งในทุกขั้นตอน คาดว่าการเลือก สว. ระดับจังหวัด ของกรุงเทพมหานคร จะแล้วเสร็จในช่วงบ่าย


ที่มาภาพ : กทม.

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง