รีเซต

แพทย์เผย คลัสเตอร์ "ดีเจมะตูม" ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก รวม 24 ราย

แพทย์เผย คลัสเตอร์ "ดีเจมะตูม" ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก รวม 24 ราย
มติชน
26 มกราคม 2564 ( 17:44 )
79
แพทย์เผย คลัสเตอร์ "ดีเจมะตูม" ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก รวม 24 ราย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึง สถานการณ์การแพร่ะบาดของโควิด-19 ว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกถึง 100 ล้านคน สำหรับประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ 959 ราย ติดเชื้อในประเทศ 937 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 22 ราย สาเหตุที่พบตัวเลขสูงขึ้น

 

นายแพทย์เฉวตสรร อธิบายว่า เกิดจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 844 ราย และยังมีการพบผู้ติดเชื้อจังหวัดหมุดสาคร 70 ราย กรุงเทพมหานคร 17 ราย สมุทรสงคราม 1 ราย อุบลราชธานี 1 ราย และจังหวัดอื่น ๆ อีกเล็กน้อย

 

รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ยังอธิบายถึงลักษณะการระบาดวิทยาของผู้ติดเชื้อ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมปีที่แล้ว ถึง 25 มกราคม จำนวน 8,935 ราย พบว่าอายุกลาง ที่มีผู้ติดเชื้อหรือเป็นค่ามัธยฐาน หรือ ค่าเฉลี่ย อยู่ที่อายุ 34 ปี อายุน้อยที่สุด คือ สามเดือน มากที่สุด 95 ปี ซึ่งกลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด

 

 

อยู่ระหว่างอายุ 25 ถึง 49 ปี จำนวน 62% ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการดำรงชีวิตการเดินทางเข้าออกจากบ้าน จึงทำให้มีผู้สูงอายุและเด็กได้รับผลกระทบจากคนกลุ่มนี้ เมื่อมาดูการวิเคราะห์ของเพศผู้ติดเชื้อพบว่า เพศหญิง มากกว่าเพศชาย 36% ส่วนการกระจายอายุ ก็ใกล้เคียงกันทั้งเพศหญิงและเพศชาย

 

และเมื่อมาดูความเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มก้อนการระบาด พบว่ามาจากที่สมุทรสาครคิดเป็น 2 ใน 3 ของการระบาดระลอกใหม่อยู่ที่ 65% รองลงมาคือการสัมผัสกับผู้ป่วย เช่น คนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมกิจกรรมเดียวกัน จำนวน 10.8%

 

ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการติดเชื้อของดีเจมะตูม จากเดิมที่พบ 19 ราย ขณะนี้ ตรวจเพิ่มอีก รวมพบ 24 ราย  ส่วนใหญ่ไม่ได้ตรวจตั้งแต่ต้น แต่มีการติดเชื้ออยู่เงียบๆ เมื่อติดตามตัวมาตรวจจึงพบว่าติดเชื้อ ทั้งนี้ไม่สามารถระบุได้ชัด ว่าเกิดจากการติดเชื้อจากคนคนเดียวจะเหตุการณ์เดียวหรือไม่ เนื่องจากบางคนอาจจะติดเชื้อจากที่อื่นแล้วเชื้อยังคงหลบซ่อนอยู่ในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าคสัตเตอร์นี้มีอาการ 80% ไม่มีอาการ 20%

 

สำหรับมาตรการผ่อนคลายมาตรการป้องกันเชื้อ นพ.เฉวตสรร กล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์ และการประชุมของ ศบค. ส่วนรายละเอียดจะแถลงให้ทราบต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง