รีเซต

ครม. รับทราบปรับวันพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2567 เร็วขึ้น

ครม. รับทราบปรับวันพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2567 เร็วขึ้น
TNN ช่อง16
27 กุมภาพันธ์ 2567 ( 14:57 )
29
ครม. รับทราบปรับวันพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2567 เร็วขึ้น

ครม.รับทราบการปรับวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณรายงานว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (27 กุมภาพันธ์ 2567) มีมติรับทราบการปรับวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณรายงานว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 


คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 จึงมีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ปรับกำหนดวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 ดังนี้


1.สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 วาระที่ 2-3 เดิมกำหนดวันที่ 3-4 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 20-21 มีนาคม 2567


2.วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567เดิมกำหนดวันที่ 9-10 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 25-26 มีนาคม 2567


3.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบฯ  พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป เดิมกำหนดวันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 3 เมษายน 2567
ที่มา รัฐบาล

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง