รีเซต

นาซาเลื่อนปล่อยจรวด SLS หลังตรวจพบการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลว

นาซาเลื่อนปล่อยจรวด SLS หลังตรวจพบการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลว
TNN ช่อง16
4 กันยายน 2565 ( 00:19 )
70
นาซาเลื่อนปล่อยจรวด SLS หลังตรวจพบการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลว

3 กันยายน 2022 ตามเวลาในประเทศไทย นาซาประกาศเลื่อนการปล่อยจรวด SLS ในภารกิจอาร์ทิมิส 1 (Artemis 1) เนื่องจากตรวจพบการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวในระหว่างการเติมเชื้อเพลิงก่อนปล่อยจรวด ทีมวิศวกรภาคพื้นไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันตามเงื่อนไขการปล่อยจรวดและเพื่อความปลอดภัยในการปล่อยจรวดนาซาจึงเลื่อนกำหนดการปล่อยจรวด SLS ออกไป  


ทีมวิศวกรภาคพื้นบริเวณฐานปล่อยจรวดพยายามหยุดการรั่วไหลของเชื้อเพลิง 3 ครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยใช้ทำให้ขั้วต่อถังเชื้อเพลิงอุ่นขึ้นและใช้ความเย็นเพื่อยับยั้งการรั่วไหลของเชื้อเพลิง รวมไปถึงการอัดแก๊สฮีเลียม แต่ความพยายามทั้งหมดไม่ประสบความสำเร็จ


การเลื่อนปล่อยจรวดในครั้งนี้เป็นการเลื่อนครั้ง 2 หลังจากการปล่อยจรวดในครั้งแรกถูกเลื่อนจากวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของจรวด SLS ประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในเวลาที่กำหนด 


สำหรับกำหนดการปล่อยจรวดครั้งต่อไปอาจมีขึ้นในวันที่ 5 กันยายน ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในเช้าตรู่ของวันที่ 6 กันยายน ตามเวลาในประเทศไทย สำหรับเวลาอย่างเป็นทางการนาซาจะประกาศอีกครั้ง 


การเลื่อนปล่อยจรวดออกไปถือเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยครั้ง เนื่องจากจรวดขนส่งอวกาศมีการทำงานที่ซับซ้อน มูลค่าของโครงการที่สูงและจำเป็นต้องใช้ปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สภาพอากาศ ก่อนตัดสินใจปล่อยจรวดนาซาต้องการความพร้อมสูงสุดและไม่ต้องการให้มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นขณะปล่อยจรวดขนส่งอวกาศที่มาของข้อมูล space.com 

ที่มาของรูปภาพ twitter.com/NASA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง