รีเซต

รพ.สนามพลังแผ่นดิน 2 เพิ่มอีก 3,000 เตียง รองรับผู้ติดเชื้อ 7 วันสร้างเสร็จ

รพ.สนามพลังแผ่นดิน 2 เพิ่มอีก 3,000 เตียง รองรับผู้ติดเชื้อ 7 วันสร้างเสร็จ
ข่าวสด
4 กรกฎาคม 2564 ( 22:55 )
27
รพ.สนามพลังแผ่นดิน 2 เพิ่มอีก 3,000 เตียง รองรับผู้ติดเชื้อ 7 วันสร้างเสร็จ

 

กรมธนารักษ์ เปิดที่ราชพัสดุย่านหลักสี่ 6 ไร่ ทำรพ.สนาม 3,000 เตียง รองรับผู้ติดเชื้อสั่งหน่วยงานในพื้นที่ 76 จังหวัด สำรวจที่ราชพัสดุรองรับรพ.ภาคสนาม

 

 

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.64 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ลงพื้นที่สำรวจที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.5070 โฉนดเลขที่ 12196 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ มหานคร เนื้อที่ประมาณ 6-0-07 ไร่ เพื่อเตรียมจะนำไปสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) รองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว กรมธนารักษ์ได้นำไปเปิดประมูลเพื่อก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง มีกำหนดอายุการเช่า 30 ปี โดยบริษัท ร่มเกล้าเพลซ จำกัด เป็นผู้ประมูลได้

 

 

 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาการลงนามก่อสร้างถึงเดือน ธ.ค.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และนโยบายการควบคุมโรค จึงส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่กำหนดไว้ได้

 

 

ในการนี้ กรมธนารักษ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวมีความเหมาะสมทั้งในแง่ของขนาดพื้นที่และทำเลที่ตั้ง จึงจะนำมาสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามระดับ 1 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 9,000 ตารางเมตร เป็นการชั่วคราว สามารถรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มากถึง 3,000 เตียง

 

 

ทั้งนี้ จะใช้ชื่อโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ว่า “พลังแผ่นดิน 2” ซึ่งกรมธนารักษ์สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างได้ภายใน 2-3 วัน และจะใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 7 วัน นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ธนารักษ์พื้นที่ทั้ง 76 พื้นที่ สำรวจที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะนำมารองรับการก่อสร้างหรือใช้เป็นโรงพยาบาลสนามเป็นการชั่วคราว โดยให้ถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

 

 

“ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้สนับสนุนให้นำที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์เป็นโรงพยาบาลสนามเป็นการชั่วคราวมาแล้ว เช่น ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะร่วมสนับสนุนนํ้าดื่ม รวม 1,000 โหล อาหาร 2 มื้อ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล สําหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน 2 ด้วย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง