รีเซต

ปราจีนบุรี ติดเชื้อเพิ่มอีก 276 ราย  เผยสาเหตุไปงานบวช งานแต่ง กินข้าวร่วมกัน

ปราจีนบุรี ติดเชื้อเพิ่มอีก 276 ราย  เผยสาเหตุไปงานบวช งานแต่ง กินข้าวร่วมกัน
มติชน
13 กันยายน 2564 ( 19:16 )
113
ปราจีนบุรี ติดเชื้อเพิ่มอีก 276 ราย  เผยสาเหตุไปงานบวช งานแต่ง กินข้าวร่วมกัน

ข่าววันนี้ 13 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวจ.ปราจีนบุรีรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 13 กันยายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรีขอแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อไงรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 276 ราย เป็นผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 10,431 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามารักษา จำนวน 875 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 รายติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน ถึง 13 กันยายน 2564 จำนวน 11,310 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้ว

 

จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อ สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฎใน Timeline ของผู้ป่วยทุกคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ ในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อย่างเคร่งครัด

 

หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อCOVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอมีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยงจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกับร่วมงานบวช งานศพ งานเลี้ยงสังสรรค์ การไม่สวมหน้ากากอนามัย และการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง นอกจากนี้ ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2-4 ยังพบมีการติดเชื้อ

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง