รีเซต

ตราด ชงงบ 1,366 ล้าน ฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดหลังโควิด รอรัฐบาลไฟเขียว

ตราด ชงงบ 1,366 ล้าน ฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดหลังโควิด รอรัฐบาลไฟเขียว
ข่าวสด
8 มิถุนายน 2563 ( 13:35 )
48
ตราด ชงงบ 1,366 ล้าน ฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดหลังโควิด รอรัฐบาลไฟเขียว

 

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 3/2563 ที่มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อพิจารณางบประมาณ และโครงการต่าง ๆ ของจังหวัด

 

ภายใต้แผนงาน ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แผนงาน 3.2 (กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท)

ปรากฏว่า มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรภาคประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดตราด เสนอแผนงาน / โครงการผ่านจังหวัดตราด รวมทั้งหมด 96 โครงการ ในวงเงิน 907,055,640 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดตราด เสนอโครงการผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้ำชุมชน ด้านการท่องเที่ยวชุมชน และด้านอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 92 โครงการ รวมวงเงิน 459,738,300 ล้านบาท

 

ผู้ว่าฯตราด กล่าวต่อว่า โครงการที่เสนอรวมทั้งสิ้น 188 โครงการ รวมวงเงิน 1,366,793,940 ล้านบาท พบว่า มีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) และระบบเฝ้าระวังจำนวน 208 ชุด ของตำรวจภูธรจังหวัดตราด เป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุด 150,000,00 บาท ส่วนโครงการที่มีวงเงินน้อยสุด คือ 50,000 บาท เป็นโครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า ของที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ

 

ทั้งนี้ทางจังหวังและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้นำโครงการทั้งหมด 188 โครงการ รวมวงเงิน 1,366,793,940 ล้านบาท เสนอไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง