รีเซต

ศาลปกครองยกฟ้อง คดี SMK ยื่นฟ้อง คปภ. ระงับบอกเลิก เจอจ่ายจบ

ศาลปกครองยกฟ้อง คดี SMK ยื่นฟ้อง คปภ. ระงับบอกเลิก เจอจ่ายจบ
ทันหุ้น
19 มิถุนายน 2567 ( 14:58 )
13
ศาลปกครองยกฟ้อง คดี SMK ยื่นฟ้อง คปภ. ระงับบอกเลิก เจอจ่ายจบ

#SMK #คปภ. #กปว. ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง ที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK ยื่นฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ที่มีคำสั่งยกเลิก ไม่ให้ SMK ใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด หรือ เจอจ่ายจบ


สรุปยกฟ้อง

โดยอธิบาย ได้ว่าศาล ตีความความไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญา ซึ่ง ประกันเจอจ่ายจบ เป็นเงื่อนไขที่บริษัทประกันพัฒนาขึ้นมา โดยมีคปภ.อนุมัติในแบบประกัน ซึ่งผู้ซื้อความคุ้มครองมิได้มีส่วนรู้เห็นในการร่างสัญญา ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อได้เปรียบ -เสียเปรียบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยอีกฝ่ายมิได้ผิดสัญญา เป็นต้น


ดังนั้น บริษัทประกันภัยที่ฟ้องจึงไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ เจอจ่ายจบ โดยอ้างเหตุผลขาดทุน จ่ายเคลมสูง โดยที่ผู้เอาประกันมิได้ผิดสัญญา ดังนั้นแม้จะมีข้อตกลงให้บริษัทประกันภัย ผู้ฟ้องมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ได้ โดยสามารถแจ้งให้อีกฝ่ายรับทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้


โดยวานนี้ (18 มิถุนายน 2567) ศาลปกครองกลาง ได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 752/2565 กรณีบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)หรือ SMK ยื่นฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ  คปภ. เพื่อเรียกค่าเสียหาย 4 หมื่นล้านบาท โดยศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้อง


ซึ่งไม่เกินความคาดหมายของ คปภ. เนื่องจาก คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ห้ามการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัย


จับตาเส้นทางSMK

โดยประเด็นที่ต้องติดตามหลังจากที่เคลียคดีนี้ จบ SMKอาจเข้าสู่กระบวนการถูกเพิกถอนในอนุญาตประกอบธุรกิจ และหนี้ เจอจ่ายจบ ราว 4 หมื่นล้านบาทจะ เข้าสู่ กองทุนประกันวินาศภัย หรือ กปว. ซึ่งมีภาระที่ต้องหาเงินมาจ่ายเคลมโควิดที่มีอยู่แล้วกว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเมื่อพอร์ตเคลมโควิดจาก SMK เข้ามาร่วมจะทำให้ กองสินไหมหรือเคลมโควิด พุ่งเกือบแสนล้านบาท


ย้อนประวัติSMK- คปภ.

ทั้งนี้มูลเหตุสำคัญในการออกคำสั่งดังกล่าวมาจากในช่วงกลางปี 2564สถานการณ์โควิด 19ระบาดอย่างหนัก SMKซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ขายประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบ นับ 1,000,000 ฉบับ ได้ส่งหนังสือถึงลูกค้าขอเลิกสัญญา สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทอื่นและกรมธรรม์อื่นด้วยว่าจะถูกบอกเลิกกรมธรรม์หรือไม่


คปภ. จึงเร่งแก้ปัญหาไม่ให้ลุกลาม เพราะถ้าหาก SMKสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดได้เป็นผลสำเร็จ ก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกนำไปเป็นโมเดลให้กับบริษัทประกันภัยรายอื่น ๆ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ในลักษณะเดียวกันนี้ได้เช่นกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชนที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิดรายอื่นทั้งหมดด้วย


ดังนั้น คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย จึงได้อาศัยฐานอำนาจที่มีอยู่ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ห้ามการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด


ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 ทั้งระบบจำนวน 16 ล้านฉบับ มูลค่าสินไหมทดแทนเกือบ 100,000 ล้านบาท ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปจนกว่าจะหมดอายุกรมธรรม์


นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นว่าหากปล่อยให้มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19ในขณะที่สถานการณ์โควิดรุนแรงและประชาชนหาซื้อประกันภัยโควิด 19 ไม่ได้ ก็จะเป็นการปล่อยปละละเลยให้บริษัทผู้รับประกันภัยใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและเอาเปรียบประชาชนจนถึงขั้นอาจถูกมองได้ว่าเป็นการลอยแพประชาชนไปตามยถากรรม เนื่องจากหากประชาชนรู้ว่าจะถูกยกเลิกกรมธรรม์เมื่อเกิดภัย ก็คงไม่มีใครซื้อประกันภัยอย่างแน่นอน


คำพิพากษาในคดีนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากสำนักงาน คปภ. เป็นฝ่ายแพ้คดี ก็อาจถูกนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยใช้เป็นแนวทางบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ หากเห็นว่ารับประกันภัยไปแล้ว แต่มีแนวโน้มที่บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนมาก


บริษัทผู้รับประกันภัยอาจใช้เป็นเหตุในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้แบบเหมาเข่งในทุกกรณี ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในสารบบของธุรกิจประกันภัยทั่วโลกมาก่อน และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบประกันภัยในภาพรวมทั้งหมด

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง