รีเซต

ก.พลังงาน ผนึก สกพอ.ผุดปิโตรเคมีเฟส 4 ใน อีอีซี

ก.พลังงาน ผนึก สกพอ.ผุดปิโตรเคมีเฟส 4 ใน อีอีซี
TNN ช่อง16
24 กุมภาพันธ์ 2564 ( 07:07 )
43
ก.พลังงาน ผนึก สกพอ.ผุดปิโตรเคมีเฟส 4 ใน อีอีซี

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วานนี้ ( 23 ก.พ.) กระทรวงพลังงาน โดย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน  ร่วมหารือกับ นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ ปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และการบริหารจัดการไฟฟ้าในพื้นที่ อีอีซี  เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนไทย และเป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต หลังวิกฤตโควิด-19  


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปที่สำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนโครงการปิโตรเคมีระยะที่ 4 ใน อีอีซี  ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ขณะนี้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการพร้อมสำรวจความพร้อมของนักลงทุน ซึ่งพบว่ามีกลุ่มนักลงทุนหลายกลุ่มให้ความสนใจและมีความพร้อมที่จะร่วมลงทุนในพื้นที่ อีอีซี คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในช่วงกลางปี 2564 และจะเกิดการลงทุนในช่วงปี 2568-2570 ซึ่งขณะนี้ทาง อีอีซี  ได้ตอบรับบรรจุเป็นแผนการลงทุนและจะเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนการพัฒนาและการลงทุนในโครงการดังกล่าวต่อไป 


ประการที่ 2 การบริหารจัดการไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในพื้นที่ อีอีซี  กระทรวงพลังงานจะเป็นเจ้าภาพในการตั้งคณะกรรมการร่วมกำหนดนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทดแทนในพื้นที่ อีอีซี  ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สกพอ. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  และ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  ร่วมดำเนินการหาข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กพช. ต่อไป เบื้องต้นจะมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่ อีอีซี  หรือหากไม่เพียงพอจะหาแนวทาง เพื่อจัดหาพลังงานทดแทนรองรับการใช้ของอุตสาหกรรมภายใน อีอีซี  ให้เพียงพอและมีความมั่นคง 


โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับ อีอีซี  ซึ่งนอกจากจะช่วยเศรษฐกิจในพื้นที่แล้ว ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติอีกด้วย โดยในส่วนของการผลิตและจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ อีอีซี  กระทรวงพลังงานพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายและรูปแบบการดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าพื้นที่ดังกล่าว  


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง