รีเซต

สั่งปิดร้านเกม ต้นตอคลัสเตอร์ชุมชนสายไหม เร่งตรวจเพิ่มหวั่นลาม

สั่งปิดร้านเกม ต้นตอคลัสเตอร์ชุมชนสายไหม เร่งตรวจเพิ่มหวั่นลาม
ข่าวสด
20 กุมภาพันธ์ 2565 ( 18:24 )
65
สั่งปิดร้านเกม ต้นตอคลัสเตอร์ชุมชนสายไหม เร่งตรวจเพิ่มหวั่นลาม

เมื่อวันนี้ 20 ก.พ.65 นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากกรณีได้รับแจ้งพบประชาชนในชุมชนหมู่บ้านพูลทรัพย์ ถ.เพิ่มสิน 18 แขวงคลองถนน เขตสายไหม มีอาการลักษณะคล้ายผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนมากนั้น ข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชนพูนทรัพย์ระบุว่า ได้มีการตรวจหาเชื้อประชาชนในชุมชนโดยชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ครั้ง พบผู้ติดเชื้อฯ รวม 32 คน เป็นเด็ก 13 คน ผู้ใหญ่ 19 คน

 

โดยตรวจครั้งแรกวันที่ 15 ก.พ. 65 จำนวน 112 คน พบผลเป็นบวก 15 คน โดยผู้ป่วยทั้ง 15 คน เข้าสู่ระบบการรักษาโดยแยกกักรักษาตัวที่บ้าน (HI) กับ สปสช.แล้ว และตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.พ. 65 จำนวน 50 คน พบผลเป็นบวก 17 คน ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบการรักษาโดยการทำ HI ในระบบของ สปสช.หรือหากประสงค์เข้ารับการรักษาในศูนย์พักคอย (CI) ของสำนักงานเขตสายไหม ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้เช่นกัน

 

ในวันพรุ่งนี้ (21 ก.พ. 65) ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ กองควบคุมโรคติดต่อ กทม. จะตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อฯเพิ่ม จะได้นำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป สำหรับจำนวนประชากรในชุมชนนี้มี 216 ครัวเรือน จำนวนกว่า 900 คน

 

นอกจากนี้ สำนักงานเขตสายไหมได้ออกคำสั่งปิด ร้านเกม ที่พบการแพร่ระบาดไปจนถึงวันที่ 25 ก.พ. 65 และให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในร้านตามมาตรการด้านการสาธารณสุข รวมทั้งได้กำชับประธานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชน ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อไปในที่สาธารณะหรือสถานที่แออัด และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิดด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง