รีเซต

คลัสเตอร์งานศพ-งานแต่ง ติดโควิดลามทั่วอีสาน สธ.ย้ำ! เข้มมาตรการส่วนบุคคล

คลัสเตอร์งานศพ-งานแต่ง ติดโควิดลามทั่วอีสาน สธ.ย้ำ! เข้มมาตรการส่วนบุคคล
มติชน
16 มีนาคม 2565 ( 15:08 )
59
คลัสเตอร์งานศพ-งานแต่ง ติดโควิดลามทั่วอีสาน สธ.ย้ำ! เข้มมาตรการส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลงถึงแนวทางการสร้างความปลอดภัยช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า จากรายงานการสอบสวนโรครายวัน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 – วันที่ 15 มีนาคม 2565 ยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ จากการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานศพ งานแต่งงาน งานบุญ หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ โดยพบสัดส่วนที่สูงในต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา

 

“การจัดงานรวมกลุ่มคนในชุมชนเป็นกิจกรรมที่จัดทำได้ หากจัดด้วยความระมัดระวังและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เมื่อดูการระบาดแบบกลุ่มก้อน พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง จ.กาญจนบุรี ประเภทกิจกรรมที่มีรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อนสูงสุด คือ งานศพ ร้อยละ 56 รองลงมา งานแต่งงาน ร้อยละ 23 งานบุญ ร้อยละ 14 และงานบวช ร้อยละ 5” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับผลสำรวจของอนามัยโพลช่วงเดือนมีนาคม 2565 ถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่พบเห็นในบริเวณพื้นที่อาศัยจากผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 1.8 หมื่นคน โดย ร้อยละ 27 พบมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่แออัด ไม่เว้นระยะห่าง รวมถึงห็นผู้คนไม่สวมหน้ากากหรือสวมไม่ถูกต้อง ร้อยละ 24 พบการรวมกลุ่ม ตั้งวงดื่มเหล้า หรือเล่นการพนัน ในพื้นที่ชุมชน แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมในชุมชนยังละเลยมาตรการความปลอดภัยในการจัดงาน จึงขอเน้นย้ำความเสี่ยงให้ทุกคนที่จะจัดงานและร่วมงานให้มีวิธีฏิบัติที่ปลอดภัยเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนในชุมชนคือ 1.มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากที่แออัด ที่สำคัญมาจากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งแต่ละบุคคลมีความเสี่ยงส่วนตัวที่ต่างกัน โดยเฉพาะการได้รับวัคซีน 2.มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเมาก็อาจจะสูญเสียสติ เพิ่มโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ และ 3. มาตรการส่วนบุคคล DMHTA ย่อหย่อน ทั้งรับประทานอาหารร่วม ตะโกน เชียร์ ร้องเพลงหรือตั้งวงเล่นการพนัน และถอดหน้ากาก เป็นระยะ จึงขอเน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเองสูงสุด เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ควบคู่ไปกับความปลอดภัยจากโควิด-19 รวมถึงมาตรการทางสังคมที่มีกลไลชุมชน ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พื้นที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เน้น 3 ป.จัดงานปลอดภัย ประกอบด้วย ประเมิน ปรับโดยใช้โควิดฟรีเช็ตติ้ง และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง