ราชกิจจาประกาศ สายเอเซีย "อยุธยา-อ่างทอง" ขับรถเลนขวาไม่ต่ำ 100 กม./ชั่วโมง

ราชกิจจาประกาศ สายเอเซีย "อยุธยา-อ่างทอง" ขับรถเลนขวาไม่ต่ำ 100 กม./ชั่วโมง
TNN ช่อง16
28 มีนาคม 2564 ( 09:10 )
43
ราชกิจจาประกาศ สายเอเซีย "อยุธยา-อ่างทอง" ขับรถเลนขวาไม่ต่ำ 100 กม./ชั่วโมงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ  เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน  โดยกำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน- พยุหะคีรี (ช่วงอยุธยา - อ่างทอง) ระหว่าง กม.4+100 ถึง กม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออก รวมระยะทาง 45.9 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะได้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไปโดยกำหนดความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น(Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ดังนี้


รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.

เลนขวา ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.

รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 90 กม./ชม.

รถโดยสาร 7-15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม.

รถชักจูง รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ชม.

รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม.

รถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 110 กม./ชม.

รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.


อ่านประกาศ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/017/T_0003.PDF
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง