รีเซต

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 6 ราย

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 6 ราย
TNN ช่อง16
17 กุมภาพันธ์ 2566 ( 15:12 )
89
โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 6 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯให้ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 6 ราย


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง โดยระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน 6 ราย ดังนี้


1. นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

2. นายอัษฎาวุธ สรหงษ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

3. นางสาวอัญชนา คุ้มกัน ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565

4. นางสาวกาญจนา เกิดโพธิ์ทอง ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานกลาง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

5. นางเสมอดาว เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

6. นายพศวัจณ์ กนกนาก ตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 6 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง