รีเซต

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลจํานวน 8,507 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลจํานวน 8,507 ราย
TNN ช่อง16
11 มิถุนายน 2566 ( 17:16 )
112
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลจํานวน 8,507 ราย

10 มิ.ย.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล(วาระตุลาคม ๒๕๖๔) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการและได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้นจํานวน 8,507 รายดังนี้  เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่ คลิก!!

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง