รีเซต

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 18,456 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 18,456 ราย
TNN ช่อง16
11 มิถุนายน 2566 ( 17:13 )
95
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 18,456 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 18,456 ราย 


สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามรายละเอียด ดังนี้


รายชื่อลำดับที่ 1 – 8,956 ราย ตรวจสอบที่นี่

รายชื่อลำดับที่ 8,957 – 18,456 ราย ตรวจสอบที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง