รีเซต

อลังการ! จัดยิ่งใหญ่งานกินอยู่ดูมอญนครชุมน์ “เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี"

อลังการ! จัดยิ่งใหญ่งานกินอยู่ดูมอญนครชุมน์ “เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี"
มติชน
12 มิถุนายน 2565 ( 23:47 )
88
อลังการ! จัดยิ่งใหญ่งานกินอยู่ดูมอญนครชุมน์ “เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี"

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. จัดยิ่งใหญ่ขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวมอญ “ เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง หรือ กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่วัดใหญ่นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นการจัดรวมชาวมอญจากหลายจังหวัด แต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นถิ่นตั้งริ้วขบวนแห่อย่างสวยงาม มีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัด นางดวงสมร พฤธิกุล หัวหน้าเกษตรจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็น นายอำเภอบ้านโป่ง นายสมัย แก้วสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ นั่งเกวียนในขบวนแห่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านที่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งมาจากหลายพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.อยุธยา จ.สมุทรสาคร กาญจนบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี นนทบุรี และราชบุรี ร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่นที่เอกลักษณ์ของชุมชนชาวมอญอย่างสวยงาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญ โดยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ภูมิปัญญาได้เรียนรู้ และสืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรม ชุมชน เป็นกิจกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้เกิดความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคมประเทศชาติ

 

 

สำหรับการจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 20,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 200,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งภาคีหน่วยงานอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯการดำเนินงานจะสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง และองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง สถาบันทางการศึกษา ผู้นำชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ไทยมอญอำเภอบ้านโป่งและภาคีเครือข่าย

 

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดพิธีบวงสรวงแบบมอญ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ธรรมจักรกัปวัตนสูตรมอญ การเสวนา “กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี” การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงปี่พาทย์มอญนครชุมน์ การแสดงรำเหย่ยรามัญ การแสดงรำมอญเมืองปทุม การแสดงรำมอญโพธาราม การแสดงทะแยมมอญประยุกต์ การแสดงรำมอญสังขละบุรี ขบวนแห่วัฒนธรรมมอญ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น อาหารชาติพันธุ์มอญ การสาธิตทำขนมหม้อแกงจากกาบมะพร้าวเผาแบบโบราณ งานใบตอง การจักสาน การตัดพวงมโหตร การทำบายศรี การตำคะเปียง การจัด ตลาดวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการนำสินค้าแปรรูป ผ้าปักสไบมอญ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึกจากฝีมือชาวบ้าน ได้รับความสนใจนักท่องเที่ยวเลือกซื้อกลับไปสวมใส่ และซื้อเป็นของฝากที่ระลึก

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง