รีเซต

AWC รับการจัดอันดับยั่งยืน โรงแรม-รีสอร์ท

AWC  รับการจัดอันดับยั่งยืน โรงแรม-รีสอร์ท
TNN ช่อง16
8 กุมภาพันธ์ 2565 ( 13:20 )
79
AWC  รับการจัดอันดับยั่งยืน โรงแรม-รีสอร์ทนางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก S&P Global ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ (Hotels, Resorts & Cruise Lines) ที่มีเพียง 6 บริษัท จาก 42 บริษัทชั้นนำระดับโลกเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับในหมวดดังกล่าว โดยถือเป็นปีแรกที่บริษัทเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน หรือ Corporate Sustainability Assessment (CSA) ซึ่งถือเป็นเครื่องชี้วัดและสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการประเมินใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม“การจัดอันดับ S&P Global ดังกล่าวและรวมถึงการได้รับการประกาศให้เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI)  ถือเป็นเครื่องสะท้อนว่า AWC ดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นสร้างคุณค่าในระยะยาวร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งต้องขอขอบคุณการร่วมรวมพลังทั้งแรงกายและแรงใจของคณะที่ปรึกษา บริษัทพันธมิตร ผู้บริหาร พนักงานทั้งหมดซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพ อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางรากฐานการดำเนินงานและการทำธุรกิจด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”  


ทั้งนี้ The Sustainability Yearbook เป็นรายงานการประเมินเรื่องความยั่งยืนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย S&P Global เพื่อชี้วัดและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้เชิญ 15% ของบริษัทชั้นนำในแต่ละอุตสาหกรรมทั่วโลกกว่า 5,300 บริษัทเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนจากการรวบรวมผ่าน Corporate Sustainability Assessment (CSA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 


สำหรับ AWC มีความมุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญ และศักยภาพในการพัฒนาโครงการคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน ควบคู่กับการส่งมอบคุณค่าในระยะยาวในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 


นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกลไกองค์รวมของการขับเคลื่อนธุรกิจในทุกกระบวนการ ประกอบด้วย Better Planet การพัฒนาระบบพื้นฐานเพื่อลดการใช้พลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ Better People 


การพัฒนาบุคลากรขององค์กรรวมไปถึงการสร้างโมเดลกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ชุมชน และ Better Prosperity การคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน ด้วยการเตรียมพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการร่วมสร้างคุณค่าในระยะยาวเพื่อตอบโจทย์การเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป


ที่มา บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด 

ภาพประกอบ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง