รีเซต

BEM โชว์กำไรปี 66 ที่ 3,479 ลบ.โต 42.8% จ่ายปันผล 0.14 บาท

BEM โชว์กำไรปี 66 ที่ 3,479 ลบ.โต 42.8% จ่ายปันผล 0.14 บาท
ทันหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2567 ( 18:29 )
36
BEM โชว์กำไรปี 66 ที่ 3,479 ลบ.โต 42.8% จ่ายปันผล 0.14 บาท

#BEM #ทันหุ้น- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯในปี 2566 มีกำไร 3,478.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.8% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีกำไร 2,436.19 ล้านบาท สาเหตุจากปริมาณรถและผู้โดยสารที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของภาคเศรษฐกิจส่งผลให้รายได้ทั้ง 3 ธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าผ่านทาง รายได้ค่าโดยสารและรับจ้างเดินรถ รวมทั้งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ มีการเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน 

 

ในปี 2566 มีรายได้จากธุรกิจหลักจำนวน 16,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,345 ล้านบาท หรือ 17% ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการรมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 10,552 ล้าบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 945 ล้านบาท หรือ 10% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในจำนวนและอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ ในส่วนของต้นทุนทางการเงินจำนวน 2,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 95 ล้านบาท หรือ 4% 

 

**จ่ายปันผล 0.14 บาท/หุ้น

 

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงิน 2,140 ล้านบาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 มี.ค. 2567 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 13 มี.ค. 2567 และวันที่จ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 2567

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง