มาทำความรู้จัก! PROS เข้าเทรด mai ในวัน 27 เม.ย.นี้  จำนวนหุ้น IPO 140 ล้านหุ้น

มาทำความรู้จัก! PROS เข้าเทรด mai ในวัน 27 เม.ย.นี้  จำนวนหุ้น IPO 140 ล้านหุ้น
TNN Wealth
26 เมษายน 2564 ( 19:37 )
89
มาทำความรู้จัก! PROS เข้าเทรด mai ในวัน 27 เม.ย.นี้  จำนวนหุ้น IPO 140 ล้านหุ้น

 

  
ข่าววันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นสามัญของบมจ.พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  (PROS) เข้าตลาด mai  กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เริ่มทำการซื้อขาย 27 เม.ย.64  จำนวนหุ้น IPO 140 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน จำนวน 132,371,500 หุ้น ส่วนกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 7,628,500 หุ้น ราคา IPO (บาท) 2.00 บาท/หุ้น

 

 

 


PROS เป็นหนึ่งในผู้นำด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารโดยตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ หลากหลาย ตลอดจนการส่งมอบงานที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพภายในกำหนดระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด ด้วยราคายุติธรรม โดยทีมผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทำให้บริษัทได้รับความไววางใจจากเจ้าของโครงการให้ดำเนินการงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างต่อเนื่องโดยฐานลูกค้าหลักของบริษัทกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดพักอาศัย ศูนย์กระจายสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง