รีเซต

ลงทะเบียนทางด่วนแก้หนี้ ช่องทางเจรจาแก้หนี้ธนาคาร สำหรับลูกหนี้ และธุรกิจ SMEs

ลงทะเบียนทางด่วนแก้หนี้ ช่องทางเจรจาแก้หนี้ธนาคาร สำหรับลูกหนี้ และธุรกิจ SMEs
Ingonn
30 ธันวาคม 2564 ( 13:22 )
8.7K
ลงทะเบียนทางด่วนแก้หนี้ ช่องทางเจรจาแก้หนี้ธนาคาร สำหรับลูกหนี้ และธุรกิจ SMEs

ใครที่เป็นหนี้ จ่ายหนี้ไม่ไหว ไม่รู้จะติดต่อธนาคารอย่างไร "ทางด่วนแก้หนี้" เป็นอีกช่องทางจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) ที่ช่วยเหลือคนเป็นหนี้ ธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือแม้แต่ช่วยติดต่อธนาคารเจรจาหนี้ ก็สามารถลงทะเบียนทางด่วนแก้หนี้ ขอความช่วยเหลือได้เลย โดย ธปท. จะส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ขณะเดียวกันขอให้ผู้แจ้งขอความช่วยเหลือเตรียมพร้อมรับการติดต่อกลับด้วย

 

อัปเดตล่าสุด ธปท. จึงได้ปรับปรุงโครงการทางด่วนแก้หนี้ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจได้ทั่วถึงและสอดคล้องกับลักษณะปัญหาที่หลากหลายได้ดีขึ้น ดังนี้ 

1.ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย , มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น วงเงินรวมตั้งแต่ 250 ล้านบาทขึ้นไป , ประสบปัญหาในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ทีละราย (แก้หนี้แบบเดี่ยว) เช่น ใช้เวลานาน หรือไม่สามารถทำได้ครบทุกราย

สามารถลงทะเบียนขอปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้หลายรายพร้อมกันได้ในคราวเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566 

 

2.ลูกหนี้ธุรกิจอื่น ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และมีปัญหาการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ สามารถลงทะเบียนแจ้งปัญหาผ่านทางด่วนแก้หนี้ รวมถึงสามารถแจ้งขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ และคำแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติม ผ่าน “โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 

 

สำหรับผลการดำเนินงานของ “ทางด่วนแก้หนี้” ปัจจุบันมีผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ในเครือข่ายของทางด่วนแก้หนี้จำนวน 75 แห่ง ทั้งที่อยู่ภายใต้การกำกับและนอกการกำกับของ ธปท. โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือ 254,187 บัญชี หรือร้อยละ 76 ของผู้ที่เข้าเงื่อนไข และส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้รายย่อย

 

"ทางด่วนแก้หนี้" คืออะไร

"ทางด่วนแก้หนี้" เป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่เป็นลูกหนี้ที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยแบงก์ชาติจะช่วยรับเรื่องและเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล ติดต่อ หรือเจรจากับสถาบันการเงินในกรณีจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้จากปัญหาโควิด-19

 

ทางด่วนแก้หนี้ จะติดต่อขอแก้หนี้ของลูกค้าไปยังสถาบันการเงินทุกแห่ง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ตลอดจน ผู้ประกอบการสินเชื่อบัตรเครดิต และผู้ประกอบการสินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่ในกรณีที่ผู้ประกอบการสินเชื่ออยู่นอกการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ทางด่วนแก้หนี้ก็ยังรับเป็นตัวกลางประสานงาน โดยสามารถรวบรวมคำขอแก้หนี้เพื่อส่งไปให้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์ได้ แต่จะใช้เวลาในการติดต่อประสานงานมากกว่ากรณีเป็นหน่วยงานในการกำกับฯ 

 

ทางด่วนแก้หนี้เหมาะกับใคร

 • ลูกหนี้ประชาชนและธุรกิจ SMEs ทั้งที่มียังเป็นลูกหนี้ดีสถานะปกติแต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือเป็นหนี้เสีย หรือปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
 • พยายามติดต่อสถาบันการเงินแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อได้ เพราะช่วงนี้อาจมีผู้โทรติดต่อเข้าไปมาก
 • ติดต่อสถาบันการเงินแล้ว แต่เรื่องไม่คืบหน้า หรือข้อเสนอยังไม่ช่วยลดภาระได้จริง หรือยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกับสถาบันการเงินได้

 

ทางด่วนแก้หนี้ จึงเหมาะกับลูกหนี้ทุกประเภทวงเงิน ทุกสถานะการชำระหนี้ สามารถใช้ช่องทางทางด่วนแก้หนี้ได้ ทั้งกรณีที่มีสถานะปกติแต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือเป็นหนี้เสีย (NPL) หรือปรับโครงสร้างหนี้แล้วแต่ประสบปัญหาในขณะนี้ก็สามารถส่งคำขอผ่านช่องทางนี้ได้

 

ขั้นตอนการใช้งานทางด่วนแก้หนี้

 1. แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ทางด่วนแก้หนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง

 2. ลูกหนี้ต้องกรอกข้อมูล 1 รายการคำขอ ต่อสถาบันการเงิน 1 แห่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และให้เบอร์ที่สามารถติดต่อกลับได้

 3. หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 15 วันหลังยื่นเรื่อง ให้โทรสอบถามศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

 

คลิปแนะนำวิธีการใช้งานทางด่วนแก้หนี้

 

เงื่อนไขการสมัครทางด่วนแก้หนี้

 1. ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลตามจริงต่อ ธปท. และยินยอมให้ ธปท. เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลต่อ ธปท. เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือและการประสานงานกัน

 2. ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลหรือชื่อนิติบุคคล (ของลูกหนี้) เลขประจำตัว เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ชื่อผู้ให้บริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เหตุผลหรือคำอธิบายประกอบคำขอ และแนวทางที่ต้องการให้พิจารณา โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ พึงตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและค้นหารายการคำขอ อนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะถูกเก็บไว้ 10 ปี หรือจนกว่าจะใช้งานตามวัตถุประสงค์เสร็จสิ้นแล้ว

 3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สะดวกที่จะกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นที่เป็นตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ ธปท. กรอกข้อมูลแทนได้ โดยถือว่าผู้ใช้บริการรับรองและยอมรับข้อมูลที่บุคคลอื่นที่เป็นตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ ธปท. ได้กรอกแทน

 

สมัครทางด่วนแก้หนี้

LINK สมัครทางด่วนแก้หนี้ https://www.1213.or.th/App/Debtcase

 

 

 

ทางด่วนแก้หนี้ มีกระบวนการทำงานอย่างไร

 1. เมื่อลูกหนี้กรอกข้อมูลในทางด่วนแก้หนี้ครบถ้วนแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการที่ระบุไว้ในปัจจุบัน กำหนดวงรอบการส่งข้อมูลคำขอไปยัง ผู้ให้บริการ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี และอาจพิจารณาส่งข้อมูลถี่ขึ้นหากมีลูกหนี้เข้ามาใช้ช่องทางจำนวนมาก

 2. การพิจารณามาตรการช่วยเหลือ ปรับปรุงเงื่อนไข หรือปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง ประกอบกับความต้องการที่ลูกค้าระบุเลือกไว้และผู้ให้บริการจะติดต่อแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบตามมาตรฐานของแต่ละแห่ง ซึ่งจะมีระยะเวลาการพิจารณาแตกต่างกันตามประเภทสินเชื่อและปริมาณลูกค้า แต่โดยทั่วไปควรพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 7-10 วัน

 3. ถ้าภายใน 2 สัปดาห์ยังไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณา สามารถโทรสอบถามได้ที่ 1213 ได้

 4. ผู้ให้บริการรายงานความคืบหน้าการพิจารณาคำขอของลูกค้าทุกรายที่ผ่านทางด่วนแก้หนี้ทุกวันที่ 10, 20 และสิ้นเดือน (หรือวันทำการถัดไปกรณีที่ตรงกับวันหยุด)

 

ทั้งนี้ เมื่อลูกหนี้แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ “ทางด่วนแก้หนี้” แล้ว เรื่องจะถูกส่งให้สถาบันการเงินเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามดุลยพินิจ หรือหากจำเป็นในบางกรณีแบงก์ชาติอาจช่วยหารือและไกล่เกลี่ยหาแนวทางที่พอจะทำได้ เพื่อช่วยให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ประโยชน์ร่วมกัน และสามารถตรวจสอบสถานะคำขอและผลการพิจารณาได้ด้วยตนเอง โดยใช้รหัสยืนยันตัวตนที่ได้รับในการยื่นคำขอครั้งล่าสุด ประกอบกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้

 

 

 

ข้อมูลจาก ทางด่วนแก้หนี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง