รีเซต

ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 21 วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 224 ราย ยอดหนี้ลดเกือบ 90 ล้าน

ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 21 วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 224 ราย ยอดหนี้ลดเกือบ 90 ล้าน
TNN ช่อง16
22 ธันวาคม 2566 ( 13:10 )
28
ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 21 วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 224 ราย ยอดหนี้ลดเกือบ 90 ล้าน

วันนี้ (22 ธ.ค. 66) นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-22 ธ.ค.66 มีมูลหนี้รวม 6,576.779 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 105,482 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 92,235 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 13,247 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 76,223 ราย


จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก


1 กรุงเทพมหานครมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 6,649 ราย เจ้าหนี้ 5,692 ราย มูลหนี้ 562.401 ล้านบาท

2 จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,506 ราย เจ้าหนี้ 3,722 ราย มูลหนี้ 278.536 ล้านบาท

3 จ.สงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,164 ราย เจ้าหนี้ 2,975 ราย มูลหนี้ 259.213 ล้านบาท

4 จ.นครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,065 ราย เจ้าหนี้ 2,596 ราย มูลหนี้ 311.691 ล้านบาท

5 จ.ขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,764 ราย เจ้าหนี้ 2,245 ราย มูลหนี้ 205.655 ล้านบาท


จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก


1 จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 144 ราย เจ้าหนี้ 113 ราย มูลหนี้ 6.576 ล้านบาท

2 จ.ระนอง มีผู้ลงทะเบียน 221 ราย เจ้าหนี้ 138 ราย มูลหนี้ 15.658 ล้านบาท

3 จ.สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 281 ราย เจ้าหนี้ 201 ราย มูลหนี้ 9.219 ล้านบาท

4 จ.ตราด มีผู้ลงทะเบียน 350 ราย เจ้าหนี้ 226 ราย มูลหนี้ 12.400 ล้านบาท

5 จ.สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 382 ราย เจ้าหนี้ 248 ราย มูลหนี้ 14.437 ล้านบาท


สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 1,294 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 224 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 133.548 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 44.044 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 89.503 ล้านบาท ซึ่งมีจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด คือ จ.นครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 185 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 16 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 14.394 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 5.7 แสนบาท ทำให้มูลหนี้ของประชาชนในจังหวัดลดลงมากถึง 13.824 ล้านบาท


ทั้งนี้การเปิดรับลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอล์คอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 มี.ค.67


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการประสานบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ โดยจะเชิญเจ้าหนี้นอกระบบมาพูดคุยเพื่อพิสูจน์ความจริง และดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย เพื่อเป็นการยุติหนี้นอกระบบที่มีการเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นวังวนของความทุกข์ยากของประชาชนที่เข้าไปในวงจรดังกล่าว


การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้ของรัฐบาลอย่างจริงจังครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อทำให้ประชาชนที่เข้าไปอยู่ในวังวนของการเป็นหนี้ดังกล่าวสามารถฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คืนศักดิ์ศรี คืนความหวังและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทยทุกคน รวมทั้งยังจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนขึ้นไปถึงระดับมหภาค ยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้ไม่กลับไปมีหนี้ล้นพ้นตัวอีก ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี


ภาพจาก  AFP 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง