รู้ยัง! ธปท.อนุมัติให้ปล่อยพีโลนดิจิทัล หุ้นตัวไหนได้ประโยชน์

รู้ยัง! ธปท.อนุมัติให้ปล่อยพีโลนดิจิทัล หุ้นตัวไหนได้ประโยชน์
ทันหุ้น
18 กันยายน 2563 ( 10:51 )
100
รู้ยัง! ธปท.อนุมัติให้ปล่อยพีโลนดิจิทัล หุ้นตัวไหนได้ประโยชน์

ทันหุ้น -สู้โควิด –บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบถึง ธปท.ได้การออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) โดยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ข้อมูลทางเลือกเช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รายได้หรือพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ ในการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการชำระหนี้ โดยจะให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภครายละไม่เกิน 20,000 บาท, กำหนดระยะเวลาชำระคืนแต่ละสัญญาไม่เกิน 6 เดือน, ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ยืม และกำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมกันไม่เกิน 25% ต่อปี

 

KTBST มีมุมมองเป็นกลางต่อกลุ่มธนาคาร แม้ว่าสินเชื่อบุคคลดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ในกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำให้กับกลุ่มธนาคารได้ แต่เรามองว่าเม็ดเงินไม่เยอะและอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสินเชื่อบุคคลดิจิทัลเท่ากับสินเชื่อบุคคลปกติที่ 25% ขณะที่สถานการณ์ตอนนี้ทางกลุ่มธนาคารไม่ค่อยให้สินเชื่อกับกลุ่มไม่มีรายได้ประจำเพราะมีความเสี่ยงที่จะเป็น NPLs สูง ดังนั้นเราจึงมองว่าประเด็นดังกล่าวมีผลต่อกลุ่มธนาคารค่อนข้างน้อย โดยกลุ่มธนาคารยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น “เท่ากับตลาด” เลือก BBL เป็น top pick (ซื้อ/เป้า 120.00 บาท) นอกจากนี้เรายังมองเป็นกลางต่อกลุ่ม Finance เนื่องจากเราประเมินว่าการแข่งขันจะไม่สูงมากนัก โดยเมื่อพิจารณา risk & rewards ดังนี้

 

1) ศักยภาพในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ต่ำ มีโอกาสที่จะทำให้ NPLs และค่าใช้จ่ายสำรองฯสูงขึ้น ในขณะที่เพดานอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมยังคิดเท่าเดิมที่ 25%, 2) เป็นสัญญาระยะสั้นเพียง 6 เดือน และวงเงินต่ำเพียง 20,000 บาท ซึ่งเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานในระยะยาว และ 3) ผู้ประกอบการจะมี CAPEX สูงขึ้นจากการวางระบบ Digital รวมทั้งจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาหลักเกณฑ์ปล่อยลูกหนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปัจจุบันไม่ได้มีฐานข้อมูล และประวัติการจ่ายชำระในอดีตของลูกหนี้กลุ่มนี้

 

ทั้งนี้เราประเมินว่ากลุ่มที่จะได้รับผลบวกจะเป็นผู้ประกอบการสื่อสาร เช่น TRUE, AIS มากกว่าที่มีประวัติการจ่ายชำระค่าโทรศัพท์ในอดีตของลูกหนี้ เบื้องต้นเราคงน้ำหนักการลงทุนในการกลุ่ม Finance เป็น “เท่ากับตลาด” Top pick เป็น MTC (ซื้อ/เป้า 63.00 บาท) และ THANI (ซื้อ/เป้า 4.40 บาท)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง