รีเซต

CK ปิดโครงการซื้อหุ้นคืน

CK ปิดโครงการซื้อหุ้นคืน
TNN ช่อง16
2 กันยายน 2563 ( 13:50 )
130
CK ปิดโครงการซื้อหุ้นคืน

ดร. อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้มีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุด ไม่เกิน 169.38 ล้านหุ้น หรือคิด เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดย ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่เสร็จสิ้นระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน บริษัทสามารถซื้อคืนได้เป็นจำนวนท้ังสิ้น 36 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13ของจำนวนหุ้นที่จหน่ายได้แล้วท้งัหมดของบริษัทฯ รวมเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 674.40 ล้านบาท

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวที่เกี่ยวข้อง