รีเซต

ชิงไห่เปิดโครงการไฟฟ้า ขนาด 750 kV เชื่อมพลังงานสะอาด-โครงข่ายไฟฟ้า

ชิงไห่เปิดโครงการไฟฟ้า ขนาด 750 kV เชื่อมพลังงานสะอาด-โครงข่ายไฟฟ้า
Xinhua
13 พฤษภาคม 2567 ( 19:27 )
12
ชิงไห่เปิดโครงการไฟฟ้า ขนาด 750 kV เชื่อมพลังงานสะอาด-โครงข่ายไฟฟ้า
ซีหนิง, 13 พ.ค. (ซินหัว) -- โครงการส่งกำลังและแปลงกระแสไฟฟ้า ขนาด 750 กิโลโวลต์ ในอำเภอก้งเหอ แคว้นปกครองตนเองไห่หนาน กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งก่อสร้างเสร็จสิ้นและเปิดดำเนินงานแล้ว(บันทึกภาพวันที่ 23 เม.ย. และ 7 พ.ค. 2024)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง