รีเซต

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต. ให้ 'พรรคสหประชารัฐ' สิ้นสภาพ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต. ให้ 'พรรคสหประชารัฐ' สิ้นสภาพ
มติชน
20 มิถุนายน 2565 ( 21:31 )
43
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต. ให้ 'พรรคสหประชารัฐ' สิ้นสภาพ

เว็บไซค์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคสหประชารัฐสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสหประชารัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น

 

นายทรรศชล พงษ์ภควัต หัวหน้าพรรคสหประชารัฐ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสหประชารัฐ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเอกฉันท์ขอเลิกพรรคสหประชารัฐตามข้อบังคับพรรคสหประชารัฐพ.ศ. 2564 ข้อ 114 เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ได้ กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคสหประชารัฐสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคสหประชารัฐสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง