รีเซต

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 12,582 ราย (เช็กรายชื่อที่นี่)

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 12,582 ราย (เช็กรายชื่อที่นี่)
TNN ช่อง16
20 พฤศจิกายน 2566 ( 21:56 )
69
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 12,582 ราย (เช็กรายชื่อที่นี่)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี ๒๕๖๕


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดซูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น ๑๒,๕๘๒ ราย ประกอบด้วย ชั้นสายสะพายจำนวน ๑๑,๔๒๔ ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน ๑,๑๕๓ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังรายนามท้ายประกาศนี้


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 


เช็กรายชื่ออ่านทั้งหมดที่นี่


 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง