รีเซต

แม็คโคร ยันร่วมมือรัฐ เปิดคลังให้ตรวจสต๊อกหมู

แม็คโคร ยันร่วมมือรัฐ เปิดคลังให้ตรวจสต๊อกหมู
มติชน
21 มกราคม 2565 ( 13:17 )
41
แม็คโคร ยันร่วมมือรัฐ เปิดคลังให้ตรวจสต๊อกหมู

ข่าววันนี้ 21 ม.ค. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทขานรับนโยบายภาครัฐ เปิดศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย ให้ความร่วมมือคณะทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ในการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณสต๊อกเนื้อหมู ทั้งคลังสินค้าและสาขา

 

โดยจากการตรวจสอบพื้นที่เก็บสินค้าเนื้อหมูทุกแห่งของแม็คโครเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด สร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านปริมาณและราคา พร้อมเน้นการตรวจสอบย้อนกลับได้เชิงรุก

 

 

ทั้งนี้ แม็คโครได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ นำส่งรายงานปริมาณสต๊อกสินค้าเนื้อหมูที่มีในสาขาทุกแห่ง ต่อกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์ และได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดล่าสุดของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่กำหนดให้ผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่ ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองหรือห้องเย็นที่มีสต๊อกหมู ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณและราคาทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.2565 เป็นต้นมาอย่างเคร่งครัด ภายใต้การควบคุมมาตรฐานอาหารปลอดภัยตลอดกระบวนการ ตลอดจนยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นสูงสุด ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง