รีเซต

บ้านปูดัน 20 ผู้ประกอบการดันเป็นธุรกิจยั่งยืนเพื่อสังคม

บ้านปูดัน 20    ผู้ประกอบการดันเป็นธุรกิจยั่งยืนเพื่อสังคม
TNN ช่อง16
15 มกราคม 2564 ( 18:36 )
93
บ้านปูดัน 20    ผู้ประกอบการดันเป็นธุรกิจยั่งยืนเพื่อสังคม

วันนี้ ( 15 ม.ค.64) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ Banpu Champions for Change (BC4C) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ในรูปแบบของกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของบริษัทฯ กับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยคัดเลือกผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม 20 ทีม ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าในโครงการ BC4C และผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการขยายผลลัพธ์ทางสังคม มาเข้าร่วมเสริมความรู้และทักษะทางธุรกิจผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมโดยกูรูและผู้มีประสบการณ์ภายใต้หลักการ  Up-Thinking → Up-Skilling → Up-Implementing (เพิ่มมุมมอง → เพิ่มทักษะ → เพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงาน) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์ความรู้ที่จับต้องได้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ นำไปสู่การคิดและวางแผนในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรที่สอดคล้องต่อเป้าหมาย และการปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมด้วยระบบที่ปรึกษาและการช่วยเหลือจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) รวม 4 ครั้ง เสริมให้กับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไป ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ เช่น การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ การหาแหล่งทุน การปรับขยายขนาดธุรกิจ เป็นต้น 

นิโลบล ประมาณ หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 5 ตัวแทนจาก Flow Folk กิจการเพื่อสังคมที่ช่วยชุบชีวิตงานคราฟต์ของชุมชน โดยนำเอาทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม บอกว่า “การได้เข้าร่วมกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” ทำให้เราเข้าใจธุรกิจตัวเองชัดเจนขึ้น และมองเห็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมขยายธุรกิจของเราออกไปเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่อัตลักษณ์ หนึ่งในกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ BC4C ปีที่ 9 ชุมชนเด่นป่าสัก อ.แม่จัน จ.เชียงราย และวิสาหกิจชุมชนนาตมอินทรีย์พัฒนา จ.แพร่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างการเติบโตไปสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น” 

สำหรับในปี 2564 นี้ บ้านปูจะยังคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อเนื่อง  เพื่อผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ “Banpu Champions for Change” ได้ที่เพจ Banpu Champions for Change 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง