รีเซต

"หัวหิน" ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยจากช้างป่า หลังชาวบ้านถูกทำร้ายดับ 2

"หัวหิน" ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยจากช้างป่า หลังชาวบ้านถูกทำร้ายดับ 2
ข่าวสด
28 เมษายน 2565 ( 20:38 )
53
"หัวหิน" ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยจากช้างป่า หลังชาวบ้านถูกทำร้ายดับ 2

วันที่ 28 เม.ย.65 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยช้างป่าบุกรุกในพื้นที่อำเภอหัวหิน และทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิต 2 ราย ในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่

 

ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จึงมีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยว ข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัย

 

นายพลกฤต กล่าวว่า หลังเกิดเหตุได้เสนอแผนแม่บท แนวทาง และมาตรการการแก้ไขปัญหาช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เสนอไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีการสะสมมาเป็นเวลานานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเข้าไปแก้ไขปัญหามาโดยตลอด จากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสทุกฝ่ายได้หันหน้ามาทบทวนถึงสาเหตุที่ทำให้การแก้ปัญหายังไม่ก้าวหน้า ขณะที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ปัญหาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง