รีเซต

‘วันช้างไทย’ 13 มีนาคม ของทุกปี ขอประชาชนคนไทย รักและหวงแหนช้างให้มากขึ้น

‘วันช้างไทย’ 13 มีนาคม ของทุกปี ขอประชาชนคนไทย รักและหวงแหนช้างให้มากขึ้น
TNN ช่อง16
13 มีนาคม 2567 ( 11:49 )
25
‘วันช้างไทย’ 13 มีนาคม ของทุกปี ขอประชาชนคนไทย รักและหวงแหนช้างให้มากขึ้น

‘วันช้างไทย’ 13 มีนาคม ของทุกปี เกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการ สถาปนาวันช้างไทยขึ้นจะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหน ตลอดจน ให้ความสําคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น


ทั้งนี้ ในวันนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องในวันนี้เป็นวันช้างไทย โดยระบุว่า ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นในยามศึกสงคราม ดังที่ปรากฏในพงศาวดารที่กล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถีบนหลังช้าง มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา หรือในยามบ้านเมืองสงบสุขช้างก็อยู่ร่วมกับคนไทยเฉกเช่นมนุษย์คนหนึ่ง นั่นจึงเป็นเหตุให้ครั้งหนึ่งเคยมีช้างเผือกประดับอยู่บนธงชาติไทย ก่อนที่จะเป็นธงไตรรงค์แบบในปัจจุบัน


นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีตแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2541 คณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ภายใต้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความคิดริเริ่มที่จะสถาปนาวันช้างไทย เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ช้างไทยให้มากยิ่งขึ้น คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของแดนสยาม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม 2541 ประกาศให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันช้างไทย"


ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ อีกทั้งช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้างกันมากขึ้นด้วย

ข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง