รีเซต

(คลิป) 'สสส.' กับโครงการ 'HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ' มุ่ง3กลุ่มเป้าหมายหลัก

(คลิป) 'สสส.' กับโครงการ 'HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ' มุ่ง3กลุ่มเป้าหมายหลัก
TNN ช่อง16
12 พฤษภาคม 2566 ( 22:29 )
103
(คลิป) 'สสส.' กับโครงการ 'HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ' มุ่ง3กลุ่มเป้าหมายหลัก

ในโลกยุคใหม่ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในแทบทุกด้านของชีวิต คงจะดีไม่น้อยถ้านำความรู้ด้านนี้มาใช้สร้างเสริมสุขภาพผู้คนในวงกว้างด้วย แต่คำถามคือ ไอเดียแบบไหนที่จะตอบโจทย์ และช่วยยกระดับสังคมไทยอย่างแท้จริง 


สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพต่างๆ จึงริเริ่มโครงการ ‘HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ’ เพื่อเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ เข้ามาร่วมคิด ร่วมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม และสร้างสังคมแห่งความสุขร่วมกัน

การทำงานครั้งนี้ สำนัก 6 ได้จับมือกับ SYNHUB Digi-Tech Community ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ เปิดเวทีให้กลุ่มบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป นำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อกลุ่มคนเปราะบาง

โดยมุ่งเน้นไปยัง 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนเปราะบางอื่นๆ ทั้ง คนพิการ คนไร้บ้าน แรงงานนอกระบบ และไรเดอร์เป็นต้น โดยที่ผ่านมามีผู้ส่งผลงานเข้ามากว่า 100 รายการ ซึ่งคณะกรรมการก็ได้คัดสรรจนเหลือ 25 ทีมสุดท้าย แต่ละทีมจะได้ทุนสนับสนุนในการดำเนินการไม่เกิน 500,000 บาท พร้อมกับมีทีมพี่เลี้ยงจากหลากหลายสาขา คอยดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลงานที่ออกมาเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

โครงการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ก่อนจะไปสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2566 โดยแต่ละทีมมีภารกิจในการพัฒนาจากแนวคิดไปสู่ผลงานต้นแบบ (Prototype) ที่แก้ปัญหาได้จริง ซึ่งมีนวัตกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ การตรวจวัดคุณภาพการนอนหลับ, แอปพลิเคชันช่วยลดการเกิด office syndrome, นวัตกรรมเพื่อช่วยผู้บกพร่องทางการได้ยิน เป็นต้น

สำนัก 6 เชื่อว่า ผลลัพธ์จากโครงการ ‘HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ’ จะเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่ และการต่อยอดทางธุรกิจที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเป็นกลไกและรากฐานในการยกระดับสังคมไทยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ สสส. ที่ต้องการสร้างสังคมสุขภาพที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป


สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิปนี้


#HEALTHTECHX #สุขล้ำไม่เหลื่อมล้ำ

#สสส 

#สร้างสรรค์โอกาส #สำนักสร้างสรรค์โอกาส #สำนัก6

ข่าวที่เกี่ยวข้อง