รีเซต

ALLออกหุ้นกู้600ล้าน

ALLออกหุ้นกู้600ล้าน
TNN ช่อง16
9 กรกฎาคม 2563 ( 17:24 )
237
ALLออกหุ้นกู้600ล้าน

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) หรือ ALL ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายไม่เกิน 400 ล้านบาท และสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 9 เดือน 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.8% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อระหว่าง 9-10 และ 13-14 ก.ค.63 ผ่าน บล.เอเอสแอล บล.คันทรี่ กรุ๊ป บล.เออีซี และ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วัตถุประสงค์จะนำเงินจากการขายหุ้นกู้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


ข่าวที่เกี่ยวข้อง