รีเซต

PTTEP ออกหุ้นกู้ 500 ล้านเหรียญฯ

PTTEP ออกหุ้นกู้ 500 ล้านเหรียญฯ
TNN ช่อง16
11 มิถุนายน 2563 ( 10:19 )
131
PTTEP ออกหุ้นกู้ 500 ล้านเหรียญฯ

 

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) หรือ PTTEP ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัท ได้แจ้งแผนการบริหารจัดการหนี้สิน ซึ่งรวมถึงแผนการซื้อคืนหุ้นกู้และแผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ชุดใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น

 

ปตท.สผ. ขอเรียนว่า ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน) ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ. จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สรอ. อายุ7 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.587 ต่อปี และวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ดังกล่าว คือ วันที่10 มิถุนายน 2570 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดใหม่นี้อยู่ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Global Medium Term Note Program) ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 พันดอลลาร์ สรอ. โดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำากัด จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไป

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง