รีเซต

PTT ออกหุ้นกู้รวม2หมื่นล.

PTT ออกหุ้นกู้รวม2หมื่นล.
TNN ช่อง16
2 กรกฎาคม 2563 ( 16:17 )
125
PTT ออกหุ้นกู้รวม2หมื่นล.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ตามที่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่22 ธันวาคม 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561 เมื่อวันที่12 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ ปตท.ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ภายในวงเงินรวมหรือเทียบเท่า 200,000 ล้านบาท (ส หรับเงินกู้จำนวน 50,000 ล้านบาทและหุ้นกู้จำนวน 150,000 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) ซึ่งยังคงเหลือวงเงินกู้ที่จัดหาได้ในปีพ.ศ. 2563 – 2565ประมาณ 175,930ล้านบาท นั้น

ปตท. ขอแจ้งให้ทราบว่า วันที่2 กรกฎาคม 2563 ปตท. ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้โดยการออกหุ้นกู้ครั้งที่1/2563 ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมบุคคลธรรมดา) ทั้งนี้หุ้นกู้ชุดใหม่นี้อยู่ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้(MTN Program) ของ ปตท. พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 64,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้


ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัดที่ระดับ AAA (tha) และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง