รีเซต

แบงก์กรุงเทพ ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์750ดอลลาร์

แบงก์กรุงเทพ  ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์750ดอลลาร์
TNN ช่อง16
24 กันยายน 2563 ( 11:06 )
379
แบงก์กรุงเทพ  ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์750ดอลลาร์

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้น กู้ด้อยสิทธิ ที่เป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้น ที่ 1 ของธนาคาร(“ตราสาร”) ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร 

โดยให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง เป็นผู้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ของธนาคาร ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของตราสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดให้ธนาคารสามารถตัดหนี้ตามตราสารเป็นหนี้สูญได้ วงเงิน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ตราสารหนี้ดังกล่าว ไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืน แต่ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารหลังจาก 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสาร

กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ชำระผลตอบแทนปีละ 2 คร้ัง ทุกวันที่ 23 มีนาคม และ 23 กันยายน ของทุกปี เริ่มต้นชำระผลตอบแทนงวดแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2564 

โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน มี Morgan Stanley & Co. International plc / Citigroup Global Markets Inc. และ J.P. Morgan Securities plc เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง