รีเซต

เปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนฯ (บสก.) รุ่นที่ 11

เปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนฯ (บสก.) รุ่นที่ 11
TNN ช่อง16
17 ตุลาคม 2565 ( 15:09 )
72
เปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนฯ (บสก.) รุ่นที่ 11

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร และนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร ให้การต้อนรับ นางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา ศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และนายสมหมาย ปาริจฉัตต์ ประธานคณะกรรมการหลักสูตร บสก. รุ่นที่ 11 เนื่องในโอกาสเปิดหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง