รีเซต

ALL แจกวอแรนท์ให้ผู้ถือหุ้น

ALL แจกวอแรนท์ให้ผู้ถือหุ้น
TNN ช่อง16
2 กรกฎาคม 2563 ( 11:02 )
94
ALL แจกวอแรนท์ให้ผู้ถือหุ้น

ออลล์ อินสไปร์ฯ เดินหน้ารุกธุรกิจโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ตั้งเป้ายอดขายรวมปี 2563 แตะ 5,000 ล้านบาท เตรียมแจก Warrant ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ราคาใช้สิทธิ 2.80 บาท 

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสถานการณ์ถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และหลายประเทศยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดนี้ได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เพียงพอ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ด้วยสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดในปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทควรที่จะต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงานต่อไปในภายหน้า จึงได้อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในสัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 Free Warrant 

กำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นกลยุทธ์ที่ผ่านการไตร่ตรองแล้ว ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ยังได้รับผลประโยชน์ใกล้เคียงกับนโยบายเดิม ที่เคยสรุปไว้ว่าหุ้นปันผลอัตรา 3.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และปันผลเป็นเงินสด อัตรา 0.10 บาท/หุ้น 

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังมองเป้ายอดขายรวมปี 2563 ที่ 5,000 ล้านบาท รายได้ 4,000 ล้านบาท และยอดขายรอโอน (Backlog) กว่า 11,500 ล้านบาท พร้อมปรับฐานการเงินของบริษัทให้พร้อมรับการเติบโต โดย ALL-W1 นี้จะมีราคาแปลงสิทธิที่ 2.8 บาท กำหนดใช้สิทธิในระยะเวลา 2 ปี โดยจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ต่อไป 

นายธนากร กล่าวต่อว่า แม้สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลก ปี 2563 ในช่วงที่ผ่านมาจะชะลอตัว ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภค บริษัทฯ ยังมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับโครงสร้างธุรกิจพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาโครงการในอนาคต หากย้อนกลับไปดูในปี 2562 อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น EPS (Earnings per Share) อยู่ที่ 0.89 บาท และจากผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าประมาณการ EPS ในปี 2563 นี้ จะยังอยู่ในอัตราใกล้เคียงเดิม

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง