รีเซต

พาชมวารีกุญชร หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบฝีมือคนไทย

พาชมวารีกุญชร หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบฝีมือคนไทย
TNN ช่อง16
13 กันยายน 2565 ( 00:37 )
52
พาชมวารีกุญชร หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบฝีมือคนไทย

หุ่นยนต์สำรวจวารีกุญชรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดข้อจำกัดในการสำรวจความลึกของคลองประปาเป็นหลัก ทำให้ประสิทธิภาพและความแม่นยำของข้อมูลในการสำรวจเพิ่มมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ รวมถึงหน่วยงานผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาได้เอง


รู้จักหุ่นยนต์วารีกุญชร 

สำหรับหุ่นยนต์วารีกุญชร ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก 5 อย่าง ในการทำงาน ได้แก่ เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ, สมอ, กล้องไอพี, แผงโซลาร์เซลล์ และระบบความคุม โดยในขณะสำรวจ อุปกรณ์จะทำการส่งชุดข้อมูลไปประมวลผลเพื่อสร้างเส้นชันความลึก พร้อมบันทึกค่าคุณภาพน้ำ ได้แก่ ค่าความขุ่นและค่าความนำไฟฟ้า 


โดยอาศัยหลักการสะท้อนของคลื่น เมื่อคลื่นเดินทางไปเจอสิ่งกีดขวางหรือท้องคลอง จะเกิดการสะท้อนของคลื่นกลับมายังอุปกรณ์ ทำให้สามารถคำนวณระยะทางได้ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวของหุ่นยนต์วารีกุญชรสามารถวัดได้ลึกตั้งแต่ 0.5 - 100 เมตร และปัจจุบันมีการนำไปใช้แล้วกับโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ นนทบุรี

ระบบควบคุมการทำงาน 

สำหรับระบบควบคุมการทำงานมี 2 ระบบ ได้แก่ การควบคุมผ่านรีโมตคอนโทรลและการกำหนดจุดสำรวจด้วยโปรแกรมมิชชั่น แพลนเนอร์ (Mission Planner) ซึ่งหุ่นยนต์จะทำงานอัตโนมัติตามจุดต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้

ทำไมต้องสำรวจความลึกของคลองประปา ? 

“ถ้าเราไม่ได้สำรวจ ไม่ได้ทำการเตือนจะเกิดอะไรขึ้น ? ตอนนี้โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สามารถผลิตน้ำได้ 1 ล้าน 6 แสนคิวต่อวัน ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอีก 8 แสนคิว เป็น 2 ล้าน 4 แสนคิว ถ้าหากมีการสูบน้ำเร็วเกินไป แล้วน้ำมาเติมไม่ทัน การผลิตน้ำจะไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน” - ณัฐวุฒิ จ้อยเจริญ วิศวกร 7 ฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานหลักของการประปานครหลวง


เนื่องจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์มีคลองส่งน้ำดิบที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1996 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี แล้ว ทำให้มีตะกอนสะสมหน้าปากท่อสำหรับน้ำเข้า จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ต้องการการสำรวจ


ข้อมูลและภาพจาก web.facebook.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง