รีเซต

PTT จับมือ MGC-ASIA จัดตั้งบ.ร่วมทุนขายยานยนต์ไฟฟ้า เริ่มจำหน่าย Q2/67

PTT จับมือ MGC-ASIA จัดตั้งบ.ร่วมทุนขายยานยนต์ไฟฟ้า เริ่มจำหน่าย Q2/67
ทันหุ้น
29 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:48 )
25
PTT จับมือ MGC-ASIA จัดตั้งบ.ร่วมทุนขายยานยนต์ไฟฟ้า เริ่มจำหน่าย Q2/67

#PTT #ทันหุ้น-บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัท อรุณ พลัส จำกัด หรือ Arun Plus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท.ได้มีมติอนุมัติให้  Arun Plus จัดตั้งบริษัท อรุณ พลัส โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ AMH โดย Arun Plus ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และให้ AMH ลงนามสัญญาสัญญาร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนามบริษัท นีโอ โมบิลีตี้ เอเซีย จำกัด (“Neo Mobility Asia”) ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยร่วมทุนกับบริ ษัท เอ็มจี ซี-เอเชีย กรีนเทค จำกัด (“MGC-ASIA Greentech”) ซึ่ งเป็นบริ ษัทย่อยของบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“MGC-ASIA”) โดย AMH และบริษัท MGC-ASIA Greentechถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.001และร้อยละ 49.999 ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจัดหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งรองรับการขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) ของกลุ่ม ปตท.

 

โดยในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 Arun Plusกับ MGC-ASIAได้ลงนามสัญญาจัดต้้งบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จ ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท AMH และบริษัทNeo Mobility Asia แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 

 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาเพื่อเตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด (นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย) ระหว่าง กลุ่มบริษัทอรุณ พลัส และ กลุ่มบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (MGC-ASIA) เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในประเทศไทย เช่น บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า บริการประกันภัย บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ลีสซิ่ง สินเชื่อรีไฟแนนซ์และการเงินอย่างครบวงจร บริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้า บริการหลังการขาย ศูนย์เช็คระยะ เปลี่ยนอะไหล่ ตลอดจนซ่อมสีและตัวถัง เป็นต้น  

 

โดยมี ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด พร้อมด้วย ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และนางสาวเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก ปตท. กลุ่ม อรุณ พลัส และ MGC-ASIA ร่วมเป็นสักขีพยาน

          

นายเอกชัย กล่าวว่า กลุ่ม อรุณ พลัส มีเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต มุ่งสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และต่อยอดธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานตามพันธกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท อรุณ พลัส และ MGC-ASIA จะช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยใช้จุดแข็งทางธุรกิจ ทั้งความพร้อมด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และศักยภาพบุคลากรของทั้งสองกลุ่มบริษัท ซึ่งนอกจากจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและหลากหลายมากขึ้นแล้ว ยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามเป้าหมายของประเทศ 

          

ดร. สัณหวุฒิ กล่าวว่า MGC-ASIA มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะกับยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมให้ความสำคัญกับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของเราก็คือ การร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ อย่างเช่น อรุณพลัส ในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจน้ำมันและพลังงานของไทย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานของทั้งสององค์กร เพื่อสร้างระบบนิเวศธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

          

ทั้งนี้ บริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด มีแผนเปิดตัวและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าภายในไตรมาส 2 ปี 2567 ให้แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มองค์กรธุรกิจต่าง ๆ และมีแผนจัดตั้งโชว์รูมยานยนต์ไฟฟ้าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการวางเครือข่ายการให้บริการหลังการขายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มอรุณ พลัส และ MGC-ASIA เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ต่อไป

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง