รีเซต

รักษาการดีดี การบินไทย ประชุมฝ่ายบริหารด่วน ถกเดินหน้าแผนฟื้นฟูฯ

รักษาการดีดี การบินไทย ประชุมฝ่ายบริหารด่วน ถกเดินหน้าแผนฟื้นฟูฯ
มติชน
19 พฤษภาคม 2563 ( 15:42 )
106
รักษาการดีดี การบินไทย ประชุมฝ่ายบริหารด่วน ถกเดินหน้าแผนฟื้นฟูฯ

 

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ดําเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง โดยให้บริษัทฯ ดําเนินกิจการตามปกตินั้น

ล่าสุด มีประกาศแจ้งเชิญให้ พนักงานการบินไทยเข้าร่วมการประชุมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน (Staff Meeting) โดย รักษาการแทน DD/คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานการประชุม จะแถลงแผนฟื้นฟูกิจการตามมติคณะรัฐมนตรี และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 20 พ.ค. 2563 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.) ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 2 สำนักงานใหญ่

 

และเพื่อเป็นการลดความแออัดในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะถ่ายทอดสดการประชุมฯ (VDO Streaming) ผ่าน THAISphere ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานสามารถส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมฯ มาได้ที่ E-mail: internal_com@thaiairways.com ภายในวันพุธที่ 20 พ.ค. 63 (ก่อนเวลา 09.00 น.)

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ จุดลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องออดิทอเรียม และจัดระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ภายในห้องประชุม เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– ด่วน ครม.เห็นชอบแผนฟื้นฟูฯการบินไทย ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย-พ้นรัฐวิสาหกิจ

– สหภาพฯ การบินไทย คัดค้าน กระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนหุ้นลง ลั่นค้านถึงที่สุด

– 09.00 INDEX จาก กรณี ‘ชินคอร์ป’ ปี2549 มา กรณี ‘การบินไทย’ ปี2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง