รีเซต

“นินนาท” ประกาศนโยบายใหม่ นำดิจิทัลมาใช้ในงานชสอ. ลดขั้นตอนประสานงาน

“นินนาท” ประกาศนโยบายใหม่ นำดิจิทัลมาใช้ในงานชสอ. ลดขั้นตอนประสานงาน
TNN ช่อง16
6 พฤษภาคม 2567 ( 11:46 )
19
“นินนาท” ประกาศนโยบายใหม่ นำดิจิทัลมาใช้ในงานชสอ. ลดขั้นตอนประสานงาน

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด จัดโครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงในหัวข้อ “ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ ”ที่ โรงแรมโนโวเทล บางนา โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯส่งผู้แทนเข้าร่วมกว่า 70 สหกรณ์ รวม 150 คน  


ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ รองรับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันและนโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิกจำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายและกฎกระทรวง  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์โดยตรง  


โอกาสนี้ นายนินนาท ได้แนะนำตนเองในฐานะผู้สมัครเบอร์ 10 ของกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)ประจำปี 2567 ในนามทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์ ที่นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)   พร้อมผู้สมัครในทีม เบอร์ 7-14  และย้ำความตั้งใจว่าอยากเข้าไปผลักดันแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฯปี42และ กฎกระทรวงต่างๆ ที่มีปัญหา หลายส่วน เช่นการให้อำนาจกับส่วนงานราชการมากเกินไป ดังนั้นส่วนตัวจะเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข และอีกด้านอยากจะทำคือการอาศัยประสบการณ์ของตนเองที่บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยฯตั้งแต่ พ.ศ. 2559-2566  ในช่วงวิกฤต โควิด-19 และแผนฟื้นฟูการบินไทย  มาร่วมพัฒนา โดยนำวิสัยทัศน์ เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ และกินดี อยู่ดีของสมาชิก จนทำให้สหกรณ์ ฝ่าวิกฤตต่างๆมาได้จนถึงทุกวันนี้“ประสบการณ์ที่ได้รับ จากการแก้ไขวิกฤตสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯตลอด 4 ปีที่ได้รับตำแหน่งประธานฯจึงคิดว่าจะสามารถนำไปปรับใช้และเป็นที่ปรึกษาให้กับสหกรณ์ต่างๆ ที่มีปัญหาได้ ได้โดยไม่ต้องมาเรียนรู้เริ่มต้น การช่วยเหลือโดยการเรียนทางลัด ได้จากปัญหาต่างๆ ที่เคยแก้ไข เนื่องจากตนเองมีประสบการณ์มาแล้ว  การบริหารให้สหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินการ กว่า 44,000  ล้านบาทซึ่งมีไม่กี่สหกรณ์ที่จะดำเนินการได้เช่นนี้และหนึ่งในนั้นคือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยก็ทำได้ และในปัจจุบันมีความและเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแล พันธมิตร สหกรณ์ทุกคน” ที่ได้รับความเดือดร้อน


นายนินนาท ยังฝากถึงนโยบายของตนเองในนามผู้สมัครฯเบอร์ 10 และทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์ว่า ยังคงเน้น 3 ลด 1 เพิ่ม 1ฟรี และจะนำดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา ชสอ. โดย 1 จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่เกิน 3%  2 ลดโบนัสกรรมการโดยคิดจากเปอร์เซ็นต์เงินปันผล 1% ต่อ 100,000 บาท 3 ลดค่าใช้จ่ายการบริหารที่ไม่จำเป็น 4 จัดอบรมสัมมนาฟรีทุกหลักสูตร 5 สนับสนุนเขตพื้นที่จากปีละ 1,000,000 บาท  เพิ่มเป็นปีละ 1.5 ล้านบาท 6 ช่วยเหลือและฟื้นฟูสหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุกด้าน 7 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ ชสอ. ด้วยระบบดิจิทัล 8 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม

  “สหกรณ์ที่มีปัญหาและได้ผล กระทบต่างๆ ตนเองเบอร์ 10 และทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์ จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาเพราะผู้สมัครทีมรวมพลังรักษสหกรณ์ เบอร์ 7-14 มาจากหลากหลายอาชีพและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ส่วนการฟื้นฟูสหกรณ์ จะเน้นพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะการนำดิจิทัลมาใช้ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อการประสานมายัง ชสอ. อย่างคล่องตัว  ที่สำคัญเน้นย้ำว่าตนเอง และผู้สมัครฯจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม ถ้ามีนโยบายต่างๆของทางราชการที่ออกมา หากได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ชสอ.  ก็พร้อมที่จะสนับสนุนทันที เหล่านี้คือจุดแข็งของตนเอง และทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์ ดังนั้นในวันที่ 8 มิถุนายน จึงอยากให้สหกรณ์ทั่วประเทศ ได้เห็นความตั้งใจจริงของตนเอง ที่จะเข้าไปเป็นกรรมการฯ เพื่อไปแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายสหกรณ์  และพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศให้ดีขึ้น โดยขอสัญญาว่า หากเลือกตนเอง เบอร์ 10 และเลือกยกทีม7-14 จะทำทันที ” นายนินนาท กล่าวภาพจาก สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง